Powtórka z historii

Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Derejski
Termin: wtorek 15:35-16:20
Sala: 205

Zajęcia dodatkowe z historii adresowane są do uczniów klas VI i VII, którzy biorą pod uwagę możliwość wyboru historii, jako przedmiotu dodatkowego na egzaminie ósmoklasisty. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu.