Konkurs PAPIEROWY KONSTRUKTOR

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– propagowanie kreatywności i pomysłowości w tworzeniu papierowych samolotów;
– popularyzacja idei budowania modeli latających z papieru jako formy zabawy;
– aktywne spędzanie wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I – III.

Zasady konkursu:
1) Zadaniem uczestników jest zbudowanie latającego modelu papierowego samolotu, a następnie nagranie krótkiego filmiku promującego swoje dzieło.
2) Materiałem do wykonania modelu może być jedynie papier. Arkusz może być modyfikowany poprzez składanie i zgięcia, ewentualnie klejenie oraz cięcia.
3) Nagranie promujące zgłaszaną pracę powinno zawierać krótki opis własnego projektu oraz ukazywać lot modelu w powietrzu.
4) Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie tylko jeden model samolotu.
5) Do udziału w konkursie przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie, zaprojektowane od podstaw.
6) Nadesłane nagrania zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej tablicy w aplikacji Padlet.
7) Ze zgłoszonych modeli samolotów dnia 26 maja 2021 r. zostanie utworzona wystawa z okazji Dnia Samolotów z Papieru.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych nagrań w aplikacji Padlet, jak również wykorzystanie prac konkursowych do stworzenia wystawy z okazji Dnia Samolotów z Papieru.

Forma i technika pracy:
– model samolotu wykonany z papieru – białego lub kolorowego;
– arkusz może być modyfikowany jedynie poprzez zgięcia, składanie, klejenie i cięcia.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematyką i zasadami konkursu;
– wygląd i samodzielność wykonania modelu;
– lot samolotu w powietrzu;
– pomysłowość i kreatywność.

Termin konkursu:
– Od 11 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.
– Nagrania konkursowe należy przesłać do dnia 21 maja 2021 r. na adres mailowy katarzyna.bykowska@sp89poznan.edu.pl.
– Wykonane modele samolotu należy dostarczyć do górnej świetlicy szkolnej do dnia 21 maja 2021 r. (do p. Katarzyny Bykowskiej lub p. Martyny Winkowskiej).

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione dnia 25 maja 2021 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Bykowska
Martyna Winkowska

Nagrody:
– dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu;
– nagrody rzeczowe za zajęcia I, II, III miejsca.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich miłośników papierowych samolotów 🙂