Szkolny Konkurs Literowania THE SPELLING BEE COMPETITION – regulamin

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
zachęcenie uczniów do mistrzowskiego literowania w języku angielskim oraz mistrzowskiej znajomości poznanego słownictwa.

Uczestnicy:
uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
ZADANIA KONKURSOWE:
(rzeczowniki, liczebniki, przymiotniki) pochodzą z aktualnie przerabianych przez uczestników podręczników są podzielone na grupy pod względem ilości liter; rywalizacja rozpoczyna się od wyrazów najkrótszych.

KKONKURS JEST PODZIELONY NA DWA ETAPY:
ETAP I – eliminacje
Odbywa się w formie pisemnej
1. Celem eliminacji jest wyłonienie finalistów konkursu – trzech najlepszych zawodników po jednym z każdej grupy wiekowej: klas I, klas II i klas III., którzy wezmą udział w Wielkim Finale.
2. Eliminacje szkolne odbywają się na terenie szkoły i mają formę pisemnego dyktanda. Zawodnik ma za zadanie zapisać dyktowane wyrazy. Dyktowanie odbywa się w formie ‚spellingu’ czyli literowania po angielsku.

ETAP II – WIELKI FINAŁ odbywa się w formie ustnej.
1. sprawdza najwyższe umiejętności w literowaniu
2. finaliści przystępują do konkursu w kolejności losowej
3. uczeń finalista losuje kartkę z wyrazem i oddaje ją do odczytania prowadzącemu
zadaniem ucznia jest przeliterować usłyszane słowo
4. finalista ma trzy koła ratunkowe:
* może poprosić o powtórne odczytanie wyrazu
** może poprosić o podanie polskiego znaczenia *** ma prawo do jednego błędu – drugi błąd
oznacza odpadnięcie rywalizacji;
5. wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kryteria oceniania prac:
liczba zdobytych punktów.

Termin i miejsce konkursu:
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
do poniedziałku 17 maja 2021 do godz. 15.00 wiadomością wysłaną przez dziennik elektroniczny na nazwisko koordynatora (Bogumiła Kordus)
EtAP I – eliminacje pisemne wtorek 18 maja 2021, godz. 15 sala 114
ETAP II – WIELKI FINAŁ czwartek 27 maja 2021, godz. 15 sala 114
(godzina i sala może się zmienić, uczestnicy będą o tym poinformowani).

WYNIKI KONKURSU ZOSTANA OGŁOSZONE 31 maja 2021r. na stronie internetowej szkoły w zakładce ‚konkursy’ oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa/jury:
Agnieszka Sowińska, Iwona Henkel-Michalak, Bogumiła Kordus,

Nagrody:
dyplomy, nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Bogumiła Kordus