Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Z przyjemnością przekazujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

W kategorii klas I:
– 2 miejsce i tytuł laureata drugiego miejsca zdobył:
Mateusz Kapica z klasy 1B

– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyli:
Tymon Baca z klasy 1A
Weronika Frąckowiak z klasy 1B
Szymon Kaczmarek z klasy 1B
Antoni Szastalski z klasy 1B

W kategorii klas II:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyła:
Gabriela Szkudlarska z klasy 2B

W kategorii klas III:
– 2 miejsce i tytuł laureata drugiego miejsca zdobyła:
Joanna Nowak z klasy 3B

– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyła:
Wiktoria Karpińska z klasy 3B

W kategorii klas VI:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobył:
Józef Bełka z klasy 6A

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Wyniki Kangura matematycznego

Jest nam niezmiernie miło, że możemy poinformować o kolejnych sukcesach matematycznych naszych uczniów.

W Konkursie Kangur matematyczny
– wynik bardzo dobry uzyskał Konrad Behnke-Borowczyk – uczeń klasy 4c (kategoria MALUCH),
– wyróżnienie otrzymali:
Michalina Siwiec – uczennica klasy 2b (kategoria ŻACZEK),
Jan Maruszczyk – uczeń klasy 3b (kategoria MALUCH),
Maksymilian Mikulski – uczeń klasy 4b (kategoria MALUCH),
Wojciech Szymczak – uczeń klasy 4b (kategoria MALUCH),
Paulina Bravo Chura – uczennica klasy 5a (kategoria BENJAMIN),
Wojciech Gawroński – uczeń klasy 6b (kategoria BENJAMIN),
Bartosz Szczęsny – uczeń klasy 8b (kategoria KADET).
Wszystkim serdecznie gratulujemy wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia

Z przyjemnością przekazujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia:
– DYPLOM LAUREATA oraz tytuł MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA zdobył Wojciech Gawroński – uczeń klasy 6b,
– DYPLOM WYRÓŻNIENIA oraz tytuł EKSPERTA LOGICZNEGO MYŚLENIA zdobył Łukasz Sroczyński – uczeń klasy 8b.

Gratulujemy!!!

Wyniki Konkursu Czytelniczego

9 maja w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu odbyło się zakończenie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas drugich i trzecich pt. „Wiem, co czytam”. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów tego konkursu znalazł się Stanisław Szymczak, uczeń klasy 2b. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Regulamin Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw w Programowaniu – PIX2019

Inicjator konkursu:
eduLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14b, 02-676, Warszawa (KRS: 0000652777, NIP: 5213759585, REGON: 366084708)

Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– zachęcanie do nauki programowania,
– rozprzestrzenianie idei nauki przez Internet,
– rozszerzenie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych komputera.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
1. Konkurs Pix2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – rozegrany zostanie w dwóch etapach (Eliminacje i Finały):
a) I etap (Eliminacje) będzie trwał od 13 maja 2019 godz. 8:00 do 19 maja 2019 roku godz. 20:00,
b) II etap (Finały) będzie trwał od 27 maja 2019 godz. 8:00 do 28 maja 2019 roku godz. 20:00.
2. Do konkursu może przystąpić nieograniczona liczba uczniów.
3. Uczestnicy są podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
a) uczniowie urodzeni w latach 2010-2015 – kat. „Rookie”,
b) uczniowie urodzeni w latach 2007-2009 – kat. „Skilled”,
c) uczniowie urodzeni w latach 2003-2006 – kat. „Master”,
d) uczniowie urodzeni w latach 1999-2002, posiadający status ucznia – kat. „Ekspert”
4. Podczas trwania każdej z eliminacji w aplikacji PixBlocks zostanie udostępniony zestaw zadań do rozwiązania. Zadania zostaną przygotowane osobno dla każdej z kategorii wiekowych.
5. W Eliminacjach biorą udział wszyscy, którzy przystąpili do konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:
www.PixBlocks.com/pobierz lub na stronie internetowej pix.edu.pl. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja 2019 roku do godziny 23:59.
6. Wyniki Eliminacji zostaną ogłoszone 21 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl).
7. W Finałach biorą udział uczestnicy, którzy w Eliminacjach rozwiązali poprawnie minimum 60% zadań.
8. Wyniki Finałów zostaną ogłoszone 30 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl). Organizator wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie zadania.
9. Uczniowie, którzy chcą reprezentować w mistrzostwach Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu powinny poinformować o tym nauczyciela informatyki (szkolnych koordynatorów konkursów), przynieść podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na udział w konkursie oraz dołączyć do klasy wpisując otrzymany od nauczyciela kod.
Zgoda jest częścią regulaminu zamieszczonego na stronie: http://pix.edu.pl/files/regulamin_konkursu_pix2019.pdf

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Nagrody:
Każdy z finalistów konkursu Pix2019 otrzyma dyplom, a 3 najlepszych finalistów spośród każdej z grup wiekowych otrzyma nagrody

Załącznik:
https://pix.edu.pl/

Regulamin konkursu ZUCH

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.
Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u wychowawcy lub koordynatora konkursu i opłacili koszt organizatora – Centrum Edukacji Szkolnej w kwocie 8,50 zł za jeden konkurs.
Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 10 czerwca 2019r.
Termin i miejsce konkursu:
6 maja 2019r. (poniedziałek) z języka polskiego w godz. 8.00 – 9.10 w salach 202 i 203
7 maja 2019r. (wtorek) z języka angielskiego w godz. 8.00 – 9.10 w sali 115
8 maja 2019r. (środa) z matematyki w godz. 8.00 – 9.10 w salach 203 i 2015
Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania
Koordynatorzy konkursu:
Bogumiła Kordus
Danuta Rajman
Anna Skorupska
Załącznik:
http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych

30 kwietnia odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych Miasta Poznania i okolic pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wzięło udział 125 czwartoklasistów z poznańskich i podpoznańskich szkół.

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że laureatem II stopnia tego konkursu został Konrad Behnke-Borowczyk, uczeń klasy 4c.
Gratulacje składamy również Andrzejowi Sochańskiemu, uczniowi klasy 4d, który uzyskał tytuł finalisty.

Regulamin Konkursu Językowego Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Lingua Plus

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
Inicjator konkursu:
Amermedia Sp. z o.o.
Cele konkursu:
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języka angielskiego;
– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim;
– wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim
Uczestnicy:
Uczniowie klas 3-8 szkoły podstawowej.
Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 5.04.2019r. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru. Uczniowie przenoszą odpowiedzi na karty odpowiedzi, które wysyłane są w dniu konkursu do inicjatora. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczyciela języka angielskiego i opłacili koszt wydawnictwa „Ale Pychota” w kwocie 9,30zł.
Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Wyniki drogą pocztową trafią do szkoły do dnia 5.06.2019
Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 5.04.2019r. (piątek) na 1 godzinie lekcyjnej (8.00-8.45) w salach 203 i 205.
Koordynatorzy konkursu:
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel-Michalak
Nagrody:
Laureaci I miejsca z wyróżnieniem (100% poprawnych odpowiedzi) otrzymają zestawy 3 płyt z serii „Historia Starożytnych Cywilizacji”.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i zakupione wydawnictwo „Ale Pychota”.
Koordynatorzy konkursu:
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel-Michalak

Załącznik:
Link: http://oxfordplus.pl/regulamin/