OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali zgodę (patrz załącznik) uczestnictwa nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 12 zł w terminie do 8.02.2022 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.
W przypadku nauki zdalnej w terminie do 8 lutego 2022 r. zgodę zapakowaną w podpisaną kopertę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 4 marca 2022 roku (piątek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.

Nagrody:
Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Wyniki konkursu plastycznego ZAWODOWCY w pracowni Świętego Mikołaja

***
Miło nam ogłosić zwycięzców konkursu plastycznego dla klas 1-3 ZAWODOWCY w pracowni Świętego Mikołaja.

W kategorii praca przestrzenna:
I miejsce – Władysław Baszyński kl. 3b
II miejsce – Vanessa Vergin kl. 3c
III miejsce – Marianna Sobczak kl. 1a

W kategorii praca płaska:
I miejsce: Michał Misiak kl. 2b
II miejsce: Wiktor Krause kl. 3b
III miejsce: Alicja Bryłkowska kl. 2a

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Miło nam ogłosić zwycięzców konkursu “ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”:

KLASY IV – VI:
I miejsce – Marysia Dankowska (IV c)
II miejsce – Laura Dębska (V b), Nina Kaźmierczak (VI a)
III miejsce – Magdalena Ryba (IV a), Stanisław Szymczak (V b)

KLASY VII – VIII:
I miejsce – Hanna Obuchowicz (VII d)
II miejsce – Wojciech Szymczak (VII b)
III miejsce – Konrad Behnke-Borowczyk (VII c), Ksawery Tetzlaff (VII d)

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Budowy i Pilotażu Latawców 2021

Drugi Wojewódzki Konkurs Budowy i Pilotażu Latawców dobiegł końca.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać następujące elementy:
– projekt z dokumentacją i opisem (zaplanowanie, naszkicowanie, wykonanie rysunku konstrukcyjnego),
– latawiec wg własnego projektu (wykonany samodzielnie),
– pilotaż w rozumieniu: wybrania odpowiednich warunków meteo, wykonania startu, samodzielnego pilotowania latawca i sprowadzenia go na ziemię w sposób kontrolowany,
– test wiedzy zawierający 30 dydaktycznych zadań różnego typu związanych z latawcami z zakresu meteorologii, teorii lotu, chemii, geometrii, fizyki i historii.

Z przyjemnością informujemy, że II miejsce w tym konkursie zajął uczeń naszej szkoły, Aleksander Bryłkowski. Gratulujemy osiągnięcia wspaniałego wyniku w tym nietypowym i interdyscyplinarnym konkursie.

Wyniki XIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Zimowe Poezjobranie”

W tegorocznym XIII Miejskim Konkursie Recytatorskim „Zimowe Poezjobranie” naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 5b: Krystyna Baszyńska i Michalina Siwiec. W konkursie wzięło udział 48 recytatorów z 25 szkół.
Z przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa nagrodziła III miejscem interpretację wiersza Lecha Konopińskiego w wykonaniu Krystyny Baszyńskiej.

Serdecznie gratulujemy laureatce, a obu dziewczętom dziękujemy za piękne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie.

Wyniki Konkursu Recytatorskiego dla klas II i III

Miło nam ogłosić zwycięzców konkursu recytatorskiego dla klas 2 i 3:

I miejsce – Aleksander Banaś kl. 3c
II miejsce – Alicja Karpińska kl. 3c
III miejsce – Lena Synowiec kl. 2b

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w konkursie.
Na wręczenie dyplomów i nagród zaprosimy w styczniu po przerwie świąteczno – noworocznej i po powrocie do szkoły.

Wyniki konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Miło nam ogłosić zwycięzców konkursu “ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”:

I miejsce – Milena Zamaro – Tokarska kl. 2b
II miejsce – Zuzanna Łuczak kl. 3a
III miejsce – Łucja Bandurska kl. 2a

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w konkursie.

Na wręczenie dyplomów i nagród zaprosimy w styczniu po przerwie świąteczno – noworocznej i po powrocie do szkoły.

Szkolny konkurs poetycki

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Czas trwania konkursu:
13.12.21 r. – 20.12.21 r.

Cele konkursu:
– doskonalenie umiejętności pisarskich;
– rozwijanie kreatywności;
– podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Adresaci konkursu:
– grupa I: uczniowie klas IV – VI;
– grupa II: uczniowie klas VII – VIII.

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego (maksymalnie 10 – 15 wersów) wiersza (rymowanego) wpisującego się w tematykę życzeń składanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz.
Praca musi być napisana samodzielnie.
Gotowy wiersz można oddać pisany odręcznie (zdjęcie) lub w pliku tekstowym (Word).
Każdą pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.

Kryteria oceny:
– zgodność treści wiersza z tematem,
– oryginalność i wartość artystyczna,
– poprawność językowa,
– estetyka oddanej pracy.

Sposób zgłaszania prac konkursowych:
Gotowe prace należy przesyłać na mail malgorzata.graczyk@sp89poznan.edu.pl najpóźniej do 20.12.21 r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na portalu Librus oraz stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) w dniu 22.12.21 r.

Nagrody:
– dyplomy,
– nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace będzie można podziwiać w galerii szkolnej.

Koordynator konkursu:
Małgorzata Graczyk-Kowalska

Komisja konkursowa:
Małgorzata Graczyk-Kowalska, Izabela Jokiel-Misiak, Agata Rozmus