WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POWIEW WIOSNY JUŻ CZUJEMY’’

21 marca witaliśmy przyjście wiosny w #domach. Jednak za sprawą nadesłanych prac konkursowych wykonanych różnymi technikami, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i zastosowaniem palety barw, poczuliśmy wiosnę jeszcze bliżej nas. Celem konkursu było m.in. zachęcenie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, a Wy drodzy Uczniowie wywiązaliście się z zadania znakomicie!

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:
Klasa I
1. Agata Fryc 1A
2. Vanessa Vergin 1C
3. Władysław Baszyński 1B

Klasa II
1. Paulina Łubińska 2C
2. Michał Pasierbek 2C
3. Filip Wysocki 2A

Klasa III
1. Anita Kamińska 3A
2. Filip Szustak 3A
3. Krystyna Baszyńska 3B
Gabriela Ławniczak 3B

Wyróżnienie:
Jagoda Kolska 1A
Teodor Bandurski-Luque 1A
Wiktor Krause 1B
Maria Rudowicz 1B
Tomasz Smagacz 1B

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom wiosennej przygody!!!

Koordynatorki konkursu:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska
Katarzyna Bykowska

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ,,PISANKA WIELKANOCNA’’

W myśl akcji #zostanwdomu ogłaszamy konkurs plastyczny na wykonanie pisanki wielkanocnej…bez wychodzenia z domu. Wasza kreatywność jest niemierzalna, więc z pewnością wykonacie wielkanocne cudeńka z materiałów dostępnych w Waszych domach:)

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele:

– propagowanie polskich tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
– doskonalenie sprawności manualnej.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-V.

Zasady konkursu:
– zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej z dowolnego materiału
w kształcie jaja;
– technika wykonania prac dowolna;
– każdy uczestnik wykonuje jedną pisankę wielkanocną.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– pracochłonność techniki zdobienia;
– technika plastyczna;
– pomysłowość;
– jakość i estetyka wykonania.

Termin i miejsce składania pracy:
Prace konkursowe (zdjęcie pisanki) należy przesłać na adres:
e-mail: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl

Termin nadsyłania prac: do dnia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10.04.2020 r. na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorki konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Bykowska
Weronika Stachecka

Nagrody:
Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Wyniki ogólnopolskiego konkursu etycznego „INNY NIE ZNACZY GORSZY”

Nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu etycznego pt. „Inny – nie znaczy gorszy” dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku. Wpłynęło 386 prac plastycznych z różnych zakątków Polski, a wśród nich nasza nagrodzona II miejscem, praca wykonana przez Maję Strawę, uczennicę klasy 5C.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs ZUCH

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)

Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u wychowawcy lub koordynatora konkursu w terminie do 31 marca 2020r. i opłacili koszt organizatora – Centrum Edukacji Szkolnej w kwocie 9,50 zł za jeden konkurs.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 15 czerwca 2020r.

Termin i miejsce konkursu:
4 maja 2020r. (poniedziałek) z języka polskiego
5 maja 2020r. (wtorek) z języka angielskiego
6 maja 2020r. (środa) z matematyki

Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania

Koordynatorzy konkursu:
Bogumiła Kordus
Halina Chojnowska-Studzińska
Anna Skorupska

Załącznik:
http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny

Wyniki szkolnego etapu konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”

Poniżej przedstawiamy wyniki szkolnego etapu konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”:
uczeń 8902 – 18 punkty,
uczeń 8903 – 19 punktów,
uczeń 8904 – 14 punktów,
uczeń 8905 – 19 punktów,
uczeń 8906 – 17 punktów,
uczeń 8907 – 9 punktów,
uczeń 8908 – 18 punktów.

Miło nam poinformować, że w międzyszkolnym etapie tego konkursu naszą szkołę reprezentować będą:
Miłosz Adamowicz i Wojciech Gawroński.
Gratulujemy!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu;

2. Uczestnicy:

uczniowie klas IV-VIII;

3. Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji,
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu,
– wyłonienie ucznia-reprezentanta szkoły w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Szkół Podstawowych Miasta Poznania;

4. Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe,
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczba błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę;

5. Termin:
– poniedziałek 16 marca 2020 roku,
– klasy IV – druga godzina lekcyjna (Maria Czekalska),
– klasy V – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VI – szósta godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy VII-VIII – trzecia godzina lekcyjna (Joanna Kramer);

6. Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Joanna Kramer, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk;

7. Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk;

8. Wyniki zostaną podane 20 marca 2020 roku, zwycięzcy będę reprezentować szkołę podczas etapu rejonowego Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania, który odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku;

9. Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają +5 pkt. w kategorii „zachowanie”,
– autorzy prac bezbłędnych i zawierający 1 błąd ortograficzny otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego,
– autorzy prac zawierających nie więcej niż 4 błędy ortograficzne otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego,
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.

Regulamin konkursu fotograficznego “Wiosna w obiektywie”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Uczestnicy:
uczniowie klas 4-8

Cel konkursu:
Budzenie wrażliwości na otaczające nas piękno przyrody.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace należy wydrukować w formacie 10×15,
– każde zdjęcie powinno być opatrzone opisem zawierającym informację dotyczącą treści zdjęcia (np. gatunek ujęty na zdjęciu, miejsce wykonania zdjęcia).
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki zdjęć i ich opisy należy dostarczyć do p. Hanny Jasiczak lub p. Mirosławy Jaszczak do dnia 16 marca br,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca br.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki oraz z biologii.

Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Czarnocka-Gospodarczyk
Maria Czekalska
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak
Paweł Szuszkiewicz