Wyniki konkursu pt.”Młodzi internauci w sieci”

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w konkursie pt. „Młodzi internauci w sieci” zorganizowanym przez Straż Miejską Miasta Poznania.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu komiksu na temat rozważnego korzystania z internetu oraz uświadomienie zagrożeń związanych z sieciowymi grami komputerowymi, mediami społecznościowymi, filmami „you-tube’rów” i aplikacjami na telefonach komórkowych.

Gratulacje składamy:
Laurze Leśniewskiej, uczennicy klasy 7a, która zajęła II miejsce,
Zofii Zamelczyk, uczennicy klasy 4b, laureatce III miejsca,
Nikodemowi Gładysiakowi, uczniowi klasy 7a, finaliście konkursu.

Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz rozbudzanie świadomości ortograficznej.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
Do szkolnego konkursu ortograficznego przystępują zainteresowani uczniowie z poziomu klas 4-8 po zgłoszeniu się u nauczyciela polonisty. Szkolny konkurs wyłania po JEDNYM reprezentancie każdego poziomu klas 4-8 do etapu międzyszkolnego konkursu. Etap międzyszkolny wyłoni reprezentantów etapu finałowego.

Forma konkursu:
Konkurs ma formę dyktanda.
Kryteria oceniania prac:
O wyniku dyktanda decyduje liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Trzy błędy interpunkcyjne będą odpowiadać jednemu błędowi ortograficznemu. W przypadku takiej samej liczby błędów ortograficznych o ostatecznym wyniku decydować będzie liczba błędów interpunkcyjnych.

Termin i miejsce konkursu:
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka polskiego do 25 marca 2019 roku.
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 26 marca 2019 roku.
Dla klas czwartych na 5 godzinie lekcyjnej, tj. 11.45 – 12.30.
Dla klas piątych na 6 godzinie lekcyjnej, tj. 12.50 – 13.35.
Dla klas szóstych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.
Dla klasy siódmej i klas ósmych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.

Uczestnicy konkursu spotykają się na początku wyznaczonej godziny lekcyjnej w holu patrona.

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.
Etap finałowy odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2019 roku na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym w zakładce „Ogłoszenia” oraz poprzez szkolny radiowęzeł.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska – Szarzała
Ewelina Janczycka
Magdalena Prusinowska

Nagrody:
Za zajęcie pierwszego miejsca na każdym poziomie klas przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

Koordynator konkursu: Magdalena Prusinowska

Wyniki szkolnego etapu Konkursu czytelniczego pt. „Wiem co czytam” dla klas drugich i trzecich

Z przyjemnością przekazujemy wyniki szkolnego etapu Konkursu czytelniczego pt. „Wiem co czytam” dla klas drugich i trzecich.
W kategorii klas drugich:
I miejsce zajął Nikodem Faleński i Stanisław Szymczak, uczniowie klasy 2b,
II miejsce zajął Leon Pacholczyk, uczeń klasy 2a.

W kategorii klas trzecich:
I miejsce zajęła Dalia Czekalska, uczennica klasy 3b,
II miejsce zajęła Inga Kaźmierczak, uczeń klasy 3a,
III miejsce zajęła Wiktoria Karpińska, uczennica 3b.

Gratulujemy!!!

Wymienieni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym pt.”Wiem co czytam”, którego finał odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu.

Wyniki Międzyszkolnego Turnieju Sudoku

Z przyjemnością informujemy, że w Międzyszkolnym Turnieju Sudoku
III miejsce zajęli:
Konrad Behnke-Borowczyk uczeń klasy 4c oraz Natalia Mikołajczak uczennica klasy 7a.

Tytuł finalisty otrzymali: Bartosz Mikołajczak (uczeń klasy 4d) oraz Tomasz Korus (uczeń klasy 5b).

Gratulujemy!!!

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Oliwii Brodeckiej (kl. 7a), Wojciechowi Kopka (kl. 5b), Maksymilianowu Kruczyńskiemu (kl. 6b) oraz Jakubowi Majdańskiemu (kl. 6b) za reprezentowanie naszej szkoły w rejonowym etapie konkursu.

Kangur matematyczny

Informujemy, że Kangur matematyczny odbędzie się 21 marca 2019 r.
Uczniowie zgłoszeni do konkursu przynoszą ze sobą brudnopis (papier bez jakichkolwiek zapisów i znaków), przybory geometryczne oraz długopis z czarnym wkładem.
Spotykamy się o godz. 8:00 przed salą 204.

Nauczyciele matematyki: Anna Izydorczyk, Hanna Jasiczak, Katarzyna Węcławiak, Anna Szymczak

Wyniki szkolnego etapu konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”

Poniżej przedstawiamy wyniki szkolnego etapu konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”:
uczeń 8901 – 18 punktów
uczeń 8902 – 22 punkty
uczeń 8903 – 16 punktów
uczeń 8904 – 20 punktów
uczeń 8905 – 17 punktów
uczeń 8906 – 18 punktów.

Miło nam poinformować, że w międzyszkolnym etapie tego konkursu naszą szkołę reprezentować będą:
Miłosz Adamowicz i Józef Bełka.
Gratulujemy!!!

Wyniki konkursu na komiks pt. „Bezpieczny Internet. Działajmy razem!”

Poniżej przedstawiamy zwycięzców konkursu na wykonanie komiksu pt. „Bezpieczny Internet. Działajmy razem!”.

I miejsce zajęła Laura Leśniewska z klasy 7a,


II miejsce zajął Nikodem Gładysiak z klasy 7a,

III miejsce zajęła Martyna Kaliszan z klasy 6a.

Wyróżnienie otrzymuje Zosia Zamelczyk z klasy 4b.

Gratulujemy!!!

Dziękujemy za wszystkie przygotowane komiksy i zapraszamy do lektury.
Bezpieczny Internet – Łukasz_Dutkiewicz
Bezpieczny Internet – Olek_Korczak
Bezpieczny Internet – Bartosz_Szczęsny
Bezpieczny Internet – Wojciech_Szymczak
Bezpieczny Internet – Stanisław Waśk

Wyniki konkursu na rysunek pt. „Internet – bezpiecznym miejscem zabawy i nauki”

Konkurs na wykonanie rysunku w edytorze grafiki Paint pt. „Internet – bezpiecznym miejscem zabawy i nauki” dla klas 4 – 5 rozstrzygnięty!
Poniżej zamieszczamy listę laureatów:
– I miejsce – Hanna Obuchowicz, kl. 4d


– II miejsce – Michał Cholewczyński, kl. 5b

– III miejsce – Wojciech Szymczak, kl. 4b

– wyróżnienie – Katarzyna Szlachta, kl. 4d

– wyróżnienie – Ksawery Tetzlaff, kl. 4d.

Gratulujemy!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do obejrzenia pozostałych prac.

Lena Grzesiak

Nikodem Szadejko

Karolina Kowalska

Jakub Czapnik

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Moje zabawy w Internecie”

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie plastycznym dla klas 1 – 3 pt. „Moje zabawy w Internecie”:
– I miejsce otrzymuje Iwo Kiciński, uczeń kl. 3a,
– II miejsce otrzymuje Aleksander Bryłkowski, uczeń kl. 1c,
– III miejsce otrzymuje Paulina Łubińska, uczennica kl. 1c.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs na wykonanie kartki okolicznościowej z okazji Święta Szkoły w edytorze grafiki Paint

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
2. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 6.
3. Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.
4. Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze grafiki Paint,
– do prac w formie elektronicznej należy dołączyć wydruki,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
5. Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dnia 19 lutego,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać na adres katwec@st.amu.edu.pl lub dostarczyć nauczycielowi informatyki na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 lutego 2019 r. podczas obchodów Święta Szkoły.
6. Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą, a osoby zajmujące miejsca 1 – 3 ocenę celującą z informatyki/zajęć komputerowych.