Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej’’

Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach.

Cele:

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
– promowanie czytelnictwa.

Forma:
Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.
Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje
w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej;
– każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny
adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (metryczkę
prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze i umieścić z przodu pracy w jej
lewym dolnym rogu;
– prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klasy IV-VI
b) dzieci z klas VII-VIII

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 13.02.2020 r. wraz z dołączoną zgodą opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Regulamin quizu pt. „Wiem czym jest internet.”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 6-8.
Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań informatycznych. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– quiz przygotowany zostanie w aplikacji G Suite,
– konkurs zawierał będzie pytania dotyczące internetu i bezpiecznego korzystania z niego,
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w aplikacji G Suite,
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi informatyki do dnia 24 stycznia br.
Termin konkursu ogłoszenia wyników:
– konkurs przeprowadzony zostanie 10 lutego w sali 107 na 3 godzinie lekcyjnej (9:50-10:35),
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br.
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na broszurę informacyjną pt. „Bezpiecznie w internecie”.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 4-5.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać do dnia 10 lutego br. na adres katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl lub hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na hasło reklamowe lub rymowankę pt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu?”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 1-3.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– do prac w formie elektronicznej należy dołączyć wydruki w formacie A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.

Wyniki Olimpiady Archimedes – Lingua Plus

Bardzo nam miło podać wyniki Olimpiady Językowej Archimedes- Lingua Plus:

Laureatka I stopnia:
Maja Strawa – kl. Vc

Laureaci II stopnia:
Michalina Siwiec – kl. IIIb
Mikołaj Pasierbek – kl. Vd
Oliwia Brodecka – kl. VIIIa

Laureaci III stopnia:
Ludwika Ekiert-Sierżant – kl. IVb
Joanna Nowak – kl. IVb
Paulina Brawo-Chura – kl.VIa

Laureaci IV stopnia:
Jan Maruszczyk – kl. IVb
Józef Bełka – kl.VIIa
Wojciech Gawroński – kl. VIIb
Maja Siwiec – kl. VIIIa
Michał Pietrowicz – kl. VIIIa

Laureaci V stopnia:
Anna Krzywińska – kl. Vb
Wiktor Gendera – kl. Va

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy wysokich wyników!

Wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka

Z przyjemnością zamieszczamy wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes.

Lauretami I stopnia z wyróżnieniem zostali:
Antoni Malinowski, kl. 5c
Andrzej Sochański, kl. 5d.

Tytuł laureata I stopnia otrzymują:
Laura Dębska, kl. 3b
Michalina Siwiec, kl. 3b
Stanisław Szymczak, kl. 3b.

Tytuł laureata II stopnia otrzymują:
Stanisław Groblewski, kl. 3b
Wojciech Szymczak, kl. 5b
Marcin Kasowski, kl. 6b
Wojciech Gawroński, kl. 7b
Karolina Sikorska, kl. 8a.

Laureatami III stopnia zostali:
Jan Dankowski, kl. 3a
Mateusz Mietliński, kl. 5a
Konrad Behnke-Borowczyk, kl. 5c
Mikołaj Pasierbek, kl. 5d
Paulina Bravo Chura, kl. 6a
Leonard Ejgierd, kl. 6b
Maja Siwiec, kl. 8a

Laureatami IV stopnia zostali:
Krystyna Baszyńska, kl. 3b
Tymoteusz Majewski, kl. 4b
Jan Maruszczyk, kl. 4b
Maksymilian Mikulski, kl. 5b
Tomasz Bravo Chura, kl. 5c
Malwina Kiełtyka, kl. 5c
Tomasz Korus, kl. 6b

Tytuł laureata V stopnia otrzymali:
Wiktoria Karpińska, kl. 4b
Oliwia Soluch, kl. 5b
Jakub Majdański, kl. 7b

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy wspaniałych wyników!!!

Konkurs Logicznego Myślenia

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 10 zł w terminie do 20.01.2020 roku.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Wyniki podane zostaną do dnia 24.04.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 28-02-2020 roku (piątek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:

Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Wyniki szkolnego konkursu ortografii angielskiej „Spelling Master.”

Z ogromną przyjemnością podajemy wyniki szkolnego konkursu ortografii angielskiej „Spelling Master”.
Mistrzami ortografii angielskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
Szymon Strzelecki – kl. IVb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach czwartych,
Mikołaj Pasierbek – kl. Vd – Mistrz ortografii angielskiej w klasach piątych,
Wojciech Kopka – kl. VIb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach szóstych,
Jakub Majdański – kl. VIIb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach siódmych,
Michał Pietrowicz – kl. VIIIa – Mistrz ortografii angielskiej w klasach ósmych.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursie.

Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,
– sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w czterech kategoriach:
Żaczek — klasy 2,
Maluch — klasy 3 i 4,
Beniamin — klasy 5 i 6,
Kadet — klasy 7 i 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki (kl.4-8) lub wychowawcy (kl. 2-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 10 zł w terminie do 20.01.2020 roku.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki podane zostaną do dnia 19.05.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 19.03.2020 roku (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
• nagrody dla laureatów Konkursu,
• nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
• nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Katarzyna Nyczak
Anna Skorupska
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

Cele:
– zainteresowanie uczniów problematyką etyczną;
– zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji;
– rozwijanie uzdolnień plastycznych;
– popularyzacja formy plakatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Tematyka konkursu:
Należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną. Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).

Format: tylko A3

Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem;
– estetyka wykonania;
– kreatywność w doborze materiałów;
– gama kolorystyczna;
– pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

Termin dostarczania prac: do 20 lutego 2020 r.

Miejsce dostarczania prac: ŚWIETLICA GÓRNA.

Opiekunowie konkursu: Anita Orzechowska, Anita Socha.

Postanowienia końcowe:
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia.

Wyniki Konkursu „Inny – nie znaczy gorszy” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły http://sp6.edu.gdansk.pl

Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń – nie będą brane pod uwagę. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.