Wilcza Mila

13 września uczniowie Osiemdziesiątki Dziewiątki wzięli udział w XX Wojewódzkim Biegu Ulicznym „Wilcza Mila”.
Dziękujemy reprezentantom naszej szkoły. Gratulujemy odwagi i wytrzymałości, zwłaszcza, że trzeba było przebiec 1609 metrów 🙂 .

Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka Plus

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Amermedia Sp. z o.o.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 3-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 8.11.2019r. Konkurs ma formę testu, który przygotowany jest w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. W czasie konkursu nie wolno używać kalkulatorów. Uczniowie przenoszą odpowiedzi na karty odpowiedzi, które wysyłane są w dniu konkursu do inicjatora. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem
Konkurs ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Podstawowa 8
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczyciela matematyki (kl.4-8) lub wychowawcy (kl. 3) i opłacili koszt wydawnictwa „Najwięksi Malarze Świata” w cenie 9,30 zł w terminie do 11.10.2019r.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.
Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wyniki drogą pocztową trafią do szkoły do dnia 10.01.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 8.11.2019r. (piątek).

Nagrody:
Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem (z całej Polski) zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma zestaw trzech płyt z serii „Dziki Świat Zwierząt”
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i zakupione wydawnictwo „Najwięksi Malarze Świata”

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Anna Kęsa
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Wyniki konkursu wakacyjnego

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie wakacyjnym i przysłali kartki elektroniczne z pozdrowieniami dla Osiemdziesiątki Dziewiątki.
Zachęcamy do obejrzenia przysłanych kartek. Wszystkie są piękne!!! I pozwalają nam, już po rozpoczęciu roku szkolnego, powspominać wakacje 🙂 .

Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:
Krystynę Baszyńską, uczennicę klasy 3b, laureatkę I miejsca,
Jana Bełkę, uczenia klasy 5c, laureata II miejsca,
Jana Dankowskiego, uczenia klasy 3a, laureata III miejsca.


Gratulacje składamy również wyróżnionym osobom:
Marii Dankowskiej, uczennicy klasy 2c
oraz najmłodszym uczestnikom konkursu, naszym pierwszoklasistom: Władysławowi Baszyńskiemu oraz Nikodemowi Tetzlaff.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu:
Aleksandrowi Bryłkowskiemu z klasy 2c,
Stanisławowi Szymczak z klasy 3b,
Annie Krzywińskiej z klasy 5b,
Helenie Jarzyńskie z klasy 5b,
Zofii Zamelczyk z klasy 5b,
Wojciechowi Szymczak z klasy 5b,
Zofii Matczak z klasy 5c,
Mai Strawie z klasy 5c,
Milanowi Stroińskiemu z klasy 5d,
Ksaweremy Tetzlaff z klasy 5d,
Marii Robackiej z klasy 6b,
Nikodemowi Szadejko z klasy 6c
oraz
Józefowi Bełce z klasy 7a.

Konkurs na elektroniczną kartkę z wakacji

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową – elektroniczną kartkę z wakacyjnymi pozdrowieniami dla Osiemdziesiątki Dziewiątki,
– praca powinna być wykonana w dowolnym programie komputerowym,
– kartkę należy przysłać na adres sp89@sp89poznan.edu.pl, a w temacie wiadomości wpisać KONKURS WAKACYJNY; treść maila powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczestnik będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin nadsyłania prac: 28 sierpnia 2019 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 16 września 2019 r.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a miejsca 1-3 nagrodę rzeczową,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę z edukacji informatycznej (dotyczy uczniów klas 1–3) lub informatyki (dotyczy klas 4-8).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak