Aktualności

Harmonogram zebrań RR

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców planuje spotkania w następujących terminach:
24.10.2018, 20.11.2018, 08.01.2019, 27.02.2019, 20.03.2019, 09.04.2019, 08.05.2019, 05.06.2019

Kontakt mailowy

Zachęcamy do kontaktu mailowego z Radą Rodziców
rada.rodzicow.sp89@wp.pl

Już działamy!

Informujemy, że podczas pierwszych spotkań Rady Rodziców podjęliśmy wiele działań na rzecz szkoły. Przy wsparciu i akceptacji dyrekcji kilka z nich zostało już wdrożonych w życie, lub stanie się tak w najbliższych tygodniach.

1. Przy wsparciu finansowym z funduszu Rady Rodziców już niedługo przed szkołą pojawią się stojaki na hulajnogi.

2. Miejsca twórczości pisanej – z inicjatywy i z funduszy Rady Rodziców w szkole pojawi się kilka takich miejsc. Swoje emocje, uczucia, talenty będzie można narysować. I to na szkolnych ścianach!!! Wydzielone fragmenty ścian zostaną bowiem pomalowane tzw. farbą tablicową (Rada przekazała już farby). Do tego kolorowe kredy i GOTOWE!

3. Schody pełne wiedzy – to kolejny projekt edukacyjno-wizerunkowy. Polega na umieszczeniu na schodach szkolnych (w częściach pionowych poszczególnych stopni schodów) kolorowych treści edukacyjnych, np.: królowie Polski, ważne daty historyczne, tabliczka mnożenia itd. Czekamy na wycenę projektu. Po zaopiniowaniu przez dyrekcję, będziemy wdrażać projekt w życie.

4. W szkole są 3 nowe komputery. Zostały zainstalowane w miejscach (salach), w których stare nie spełniały już swojej funkcji.

5. Piaskownica, która została zamknięta ze względów higieniczno-sanitarnych nie będzie już dostępna w takim rozmiarze i w takiej wersji. Chcemy, aby to miejsce wyglądało inaczej i żeby pełniło funkcję edukacyjno-wypoczynkową. Zleciliśmy już wykonanie projektów zagospodarowania tego miejsca. Zrobią to rodzice zajmujący się architekturą zewnętrzną.

6. W szkolnej stołówce są już nowe termosy i szklanki.

Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z Rady Rodziców

– Zasady udzielania dofinansowania przez Radę Rodziców

Rada Rodziców rozpatruje wnioski o dofinansowanie w formie papierowej, lub mailowej.
Wnioski można zostawić w sekretariacie szkoły, przekazać przewodniczącym klasowych Rad Rodziców, lub przesłać mailem.
Rada Rodziców rozpatruje wnioski według kolejności wpływu, uwzględniając posiadany budżet oraz preliminarz.
Rada Rodziców może przyznać całość, bądź część wnioskowanej kwoty.

– Zasady rozliczania dofinansowania otrzymanego z Rady Rodziców

Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z Rady Rodziców zobowiązany jest do przedstawienia kwotowego rozliczenia (wraz z fakturami, rachunkami, paragonami) niezwłocznie po dofinansowywanym wydarzeniu, jednak nie później niż do 31.07. danego roku szkolnego.

Rozliczenia należy przekazać zarządowi Rady Rodziców.
W przypadku nierozliczenia się w ww. terminie, wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania do wniosku złożonego w nowy roku szkolnym, do czasu dopełnienia obowiązku rozliczenia.

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,

Od trzech lat organizacją grupowego ubezpieczenia uczniów NNW w szkołach zajmują się Rady Rodziców działające na terenie szkół (zgodnie z wytycznymi Miasta Poznań i KNF ponieważ jest ono finansowane z prywatnych pieniędzy rodziców).

W roku szkolnym 2018/2019 wybraliśmy ofertę ubezpieczenia naszych dzieci w ramach programu „Pierwszy dzwonek – Aviva dla uczniów i przedszkolaków na start”.

Proponujemy Państwu cztery warianty ubezpieczenia Państwa dzieci z sumą ubezpieczenia przy uszczerbku na zdrowiu:
– 15 000zł – składka roczna 33,00zł
– 25 000zł – składka roczna 46,00zł
– 40 000zł – składka roczna 55,00 zł
– 100 000zł – składka roczna 150,00zł

Szkody należy zgłaszać:
– mailowo: szkody_osobowe@aviva.pl
– telefonicznie 22 557 44 44

Numer polisy ubezpieczeniowej: 100050066121

Program „Pierwszy dzwonek-Aviva” zawiera definicję „pobytu w szpitalu” już od pierwszej doby (nie po 3-ciej) i został rozszerzony o pobyt w szpitalu także z powodu choroby nie tylko nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu (w tym sportów walki) w szkole jak i poza szkołą.

Prosimy o dokonanie wyboru oraz wypełnienie stosownej tabeli. Warunkiem ubezpieczenia dziecka jest złożenie Państwa podpisu na deklaracji oraz zapłacenie stosownej składki do dnia 25 września 2018 r.
O zebranie składek uprzejmie prosimy skarbników z Trójek klasowych, a następnie przekazanie środków skarbnikowi RR.

Z pozdrowieniami
Zarząd Rady Rodziców

Szczegółowe informacje poniżej.
Aviva dla uczniów i przedszkolaków
Zgłoszenie wypadku Aviva
Deklaracja przystąpienia do NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia_Grono
Postanowienia_dodatkowe_do Grono_dla uczniów i przedszkolaków
Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW.pdf

Protokoły zebrań rady rodziców

Protokół nr 1 – 24 X 2018 r.
Protokół nr 2 – 20 XI 2018 r.
Protokół nr 3 – 8 I 2019 r.
Protokół nr 4 – 27 II 2019 r.
Protokół nr 5 – 27 III 2019 r.
Protokół nr 6 – 10 VI 2019 r.