Wyniki pozaszkolnych konkursów anglojęzycznych

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUSEK – sesja zimowa

Tegoroczni debiutanci – uczestnicy z klas pierwszych:
1. Adrianna Hałas – uzyskała najlepszy wynik
2. Wiktor Gendera
3. Anna Krzywińska
4. Helena Jarzyńska
5. Maksymilian Mikulski
6. Jakub Szkudlarski
7. Milan Stroiński
8. Olga Woźniak
9. Laura Baranowska

Uczestnicy z klas drugich:
1. Paulina Bravo Chura – otrzymała tytuł laureata
2. Natalia Pilarska
3. Aleksandra Kramer
4. Wojciech Kopka
5. Nikodem Szadejko
6. Jagoda Żółtowska
7. Magdalena Gołębiewska
8. Igor Wilczyński
9. Wiktoria Tatrocka
10. Marta Boruszak
11. Joanna Adamczak
12. Kinga Sosińska

Uczestnicy z klas trzecich:
1. Wojciech Bączkiewicz – najlepszy wynik ex aequo
2. Wojciech Gawroński – najlepszy wynik ex aequo
3. Ignacy Szulc
4. Antoni Flaszak

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUSEK – sesja wiosenna
Uczestnicy z klas pierwszych:
1. Wiktor Gendera – otrzymał tytuł laureata
2. Anna Krzywińska
3. Wojciech Szymczak
4. Zuzanna Grzęda
5. Maria Dąbrowska
6. Helena Jarzyńska

Uczestnicy z klas drugich:
1. Paulina Bravo Chura – otrzymała tytuł laureata
2. Wiktoria Nawrot
3. Aleksandra Kramer
4. Wojciech Kopka
5. Julia Piątek
6. Igor Wilczyński

Uczestnicy z klas trzecich:
1. Maksymilian Kruczyński – uzyskał najlepszy wynik
2. Wojciech Bączkiewicz
3. Ignacy Szulc
4. Alicja Mazurczak
5. Antoni Dąbrowski
6. Antoni Flaszak

Ogólnoposki Konkurs Języka Angielskiego ARCHIMEDES PLUS – sesja zimowa
1. Paulina Bravo Chura – laureat I stopnia
2. Ignacy Szulc– laureat III stopnia
3. Wojciech Bączkiewicz – V stopnia
4. Igor Wilczyński

Ogólnoposki Konkurs Języka Angielskiego ARCHIMEDES PLUS – sesja wiosenna
1. Ignacy Szulc- laureat I stopnia
2. Aleksandra Kramer- laureat I Vstopnia
3. Natalia Pilarska – laureat V stopnia
4. Nikodem Szadejko
5. Magdalena Gołębiewska

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament
Na poziomie klas pierwszych SP89 reprezentował uczeń WIKTOR GENDERA i zajął pierwsze miejsce.
Na poziomie klas II-III SP89 reprezentowała uczennica PAULINA BRAVO CHURA i zajęła pierwsze miejsce.

ZAPRASZAMY DO PRZYSZŁOROCZNYCH KONKURSÓW
Bogumiła Kordus