Regulamin konkursu “Mistrz origami – origami płaskie z koła” – NA MAJOWEJ ŁĄCE –

“Mistrz origami – origami płaskie z koła”
– NA MAJOWEJ ŁĄCE –

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu
Cele konkursu:
popularyzowanie techniki origami wśród uczniów;
kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki;
doskonalenie sprawności manualnej;
rozwijanie aktywności twórczej;
dostarczenie radości z osiągania sukcesów.

Uczestnicy:
chętni uczniowie klas I – III.
Zasady konkursu:
Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie jedną pracę (format A4) , zgodnie z tematem konkursu “NA MAJOWEJ ŁĄCE”.
Organizatorzy konkursu zapewniają kartki formatu A4, papierowe kółka w różnych wielkościach i kolorach oraz klej.
Praca konkursowa powinna zostać wykonana techniką origami płaskie z kół.
Nie dopuszcza się łączenia z innymi technikami plastycznymi, np. kredki, farby oraz używania nożyczek.
Koła można dowolnie zginać i składać, nie można ich ciąć.
Każdy uczestnik do wykonania pracy wybiera sobie kółka dowolnej wielkości i dowolnych kolorów z dostępnych na konkursie kół.
Na wykonanie pracy uczestnicy będą mieli 1 godzinę (60 min).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Terminy i miejsce konkursu:

Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym do dnia 21.05.2024 r.
Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Katarzyna Megger.
Zapisy w świetlicy przyjmują p.Katarzyna Megger, p.Halina Studzińska, p.Magdalena Gaj, p.Izabela Gosik
Konkurs odbędzie się stacjonarnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu dnia 22.05.2024r. (środa) o godzinie 13:45 w sali 21, przewidywany czas zakończenia konkursu godz.15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione do dnia 24.05.2024 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.
Kryteria oceny:
przestrzeganie zasad sztuki origami płaskie;
stopień trudności wykonania pracy;
oryginalność pomysłu;
estetyka wykonania.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Megger
Halina Studzińska
Magdalena Gaj
Izabela Gosik

Koordynator konkursu:
Katarzyna Megger
Nagrody:
dyplomy dla wszystkich uczestników;
nagrody rzeczowe dla miejsc 1 – 3;
komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.