Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Miasto Poznań. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas III-VIII. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajduje się w poniższym linku. Główną nagrodą jest 1000 zł!
https://budzet.um.poznan.pl/pbo22/konkurs-fotograficzny-dla-mlodziezy/

Łapcie za aparaty, wyruszajcie na spacery i pstrykajcie przepiękne zdjęcia. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, prosimy o kontakt mailowy z panią Marią Czekalską (maria.czekalska@sp89poznan.edu.pl)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś w naszej szkole wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Uznaje się, że była to pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniała ona ustrój państwa na monarchię parlamentarną, znacząco ograniczając demokrację szlachecką, między innymi poprzez pozbawienie szlachty prawa do liberum veto. Znosiła dualizm wewnętrzny Rzeczypospolitej i Litwy oraz ustanowiła nową nazwę państwa – Polska. Na jej mocy mieszczanie uzyskali liczne prawa, a stan chłopski został wzięty pod opiekę rządu krajowego.

Konstytucja nigdy w pełni nie weszła w życie – przestała obowiązywać już w lipcu 1792 roku, kiedy to król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej, co zostało formalnie potwierdzone 23 listopada 1793 roku, na ostatnim sejmie w dziejach I Rzeczpospolitej – sejmie w Grodnie.

Dlaczego więc po dziś dzień świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja? Ma to swoje korzenie sięgające aż do roku 1791, kiedy to po raz pierwszy w historii ustanowiono, że dzień podpisania Konstytucji majowej będzie świętem państwowym. Już w czasach zaborów zostało to zniesione, a obchody i uroczystości związane z upamiętnieniem owych wydarzeń surowo zabronione. Ku niezadowoleni zaborców, budowało to w Polakach świadomość o istotności rangi Konstytucji oraz stawało się elementem dziedzictwa narodowego Polaków.

Legalne obchody rocznic podpisania Konstytucji 3 maja zostały przywrócone po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, a już w 1946 roku ponownie zniesione na mocy decyzji władz komunistycznych. Polakom kolejny raz odebrano ich święto, dlatego po upadku komunizmu ponowne jego przywrócenie stało się niejako jednym z elementów podkreślających suwerenność Polski.

Różdżki, szklane kule i cynowe kociołki, czyli niezbędnik czarodzieja

Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu pt.: “Różdżki, szklane kule i cynowe kociołki, czyli niezbędnik czarodzieja”.
I miejsce: Alicja Bryłkowska, kl. 1a


II miejsce: Władysław Baszyński, kl. 2b


III miejsce: Wojciech Gadzinowski, kl. 3b


Specjalne wyróżnienie otrzymuje Jacek Komorowski z klasy 2b.


Prace nas zachwyciły! Gratulujemy Zwycięzcom! Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom.

Szkolny Konkurs Historyczny

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
-popularyzacja historii i edukacji historycznej;
-krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu;
-promowanie nauki poprzez zabawę;
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w procesie edukacji online.

Uczestnicy:
uczniowie klas 6-8

Zasady konkursu:
-konkurs będzie obejmował zakres materiału przewidzianego dla klas 6-8;
-konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem gry Kahoot!;
-w czasie trwania konkursu uczestnicy mają obowiązek włączenia kamerki internetowej;
-uczniowie pracują samodzielnie;
-na udzielenie wszystkich odpowiedzi uczniowie mają 30 min (45 sekund na jedno pytanie);
-w przypadku tej samej liczby punktów zdobytych przez uczestników, przewidziana jest dogrywka składająca się z 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (45 sekund na jedno pytanie).

Kryteria oceny:
-liczba zdobytych punktów w grze.

Termin i miejsce konkursu:
-konkurs odbędzie się za pośrednictwem platformy Meet, dnia 7 maja 2021r., o godzinie 15:00;
-link do Mett zostanie udostępniony uczniom o godzinie 15:00;
-po zalogowaniu się przewidziany jest czas do 15:10 na czynności organizacyjne;
-wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 maja 2021 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja Konkursowa:
Ewa Martinek
Krzysztof Derejski

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Ewa Martinek

Wyniki Konkursu Logicznego Myślenia

Jest nam miło poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia laureatami z tytułem Mistrza Logicznego Myślenia zostali:
Stanisław Szymczak – kl.4b
Wojciech Szymczak – kl.6b
Jakub Majdański – kl. 8b
Wojciech Gawroński – kl.8b
Tomasz Bravo Chura – kl. 6c,
natomiast wyróżnienie i tytuł Eksperta Logicznego Myślenia uzyskali:
Konrad Bohnke–Borowczyk – kl.6c
Maksymilian Mikulski kl.6b
Bartosz Mikołajczak kl.6d.
Gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach matematycznych.

Hałasowi powiedz STOP!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25 kwietnia przypadał Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Został ustanowiony przez Ligę Niedosłyszących i obchodzony przez nią po raz pierwszy w 1995 roku. W Polsce natomiast obchody zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku.

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi oraz zwiększenie świadomości na temat jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie.

89 włącza się w akcję i przygotowała dla Was kilka propozycji tematycznych do wyboru. Wybór dowolnej aktywności stanowić będzie Wasze poparcie dla akcji.

Kategoria: KREATYWNOŚĆ
Opracuj mapę hałasu 89. Na mapie zaznacz kolorami obszary o zwiększonym stopniu hałasu, powinny również znaleźć się rozwiązania odciążające strefy hałasu. Mapę możesz wykonać w formie ilustracji lub w edytorze graficznym.

Kategoria: TWÓRCZOŚĆ
Wykonaj logo symbolizujące walkę z hałasem. Logo powinno zawierać cyfrę ‘’89’’.

Kategoria: LIRYKA
Napisz wiersz o wpływie szkodliwości hałasu na nasze zdrowie.

Kategoria: KULINARIA
Stwórz przepis na zdrową przerwę.

Termin przesyłania prac do dnia 30.04.2021 r. na adres:
anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl

Wspólnie powiedzmy hałasowi STOP!

https://padlet.com/anitaorzechowska/e09jvq00bmrqtpfvc

Hałasowi powiedz STOP!