Szkolny Konkurs Historyczny

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
-popularyzacja historii i edukacji historycznej;
-krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu;
-promowanie nauki poprzez zabawę;
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w procesie edukacji online.

Uczestnicy:
uczniowie klas 6-8

Zasady konkursu:
-konkurs będzie obejmował zakres materiału przewidzianego dla klas 6-8;
-konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem gry Kahoot!;
-w czasie trwania konkursu uczestnicy mają obowiązek włączenia kamerki internetowej;
-uczniowie pracują samodzielnie;
-na udzielenie wszystkich odpowiedzi uczniowie mają 30 min (45 sekund na jedno pytanie);
-w przypadku tej samej liczby punktów zdobytych przez uczestników, przewidziana jest dogrywka składająca się z 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (45 sekund na jedno pytanie).

Kryteria oceny:
-liczba zdobytych punktów w grze.

Termin i miejsce konkursu:
-konkurs odbędzie się za pośrednictwem platformy Meet, dnia 7 maja 2021r., o godzinie 15:00;
-link do Mett zostanie udostępniony uczniom o godzinie 15:00;
-po zalogowaniu się przewidziany jest czas do 15:10 na czynności organizacyjne;
-wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 maja 2021 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja Konkursowa:
Ewa Martinek
Krzysztof Derejski

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Ewa Martinek