Zbiórka trwałej żywności

Szkolne koło PCK, w związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem, organizuje zbiórkę trwałej żywności. Oprócz tego członkowie koła zbierają datki pieniężne pod hasłem „Wrzuć złotówkę na grochówkę”.
Prosimy całą społeczność szkolną o włączenie się do tej bardzo potrzebnej akcji.
Cała zbiórka będzie wsparciem dla podopiecznych Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.