Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z listami dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021.
Lista dzieci zakwalifikowanych

Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji to 155.

Lista zakwalifikowanych obejmuje wyłącznie kandydatów spoza obwodu szkoły. Rodzice uczniów zakwalifikowanych powinny potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły do dnia 24 czerwca 2020 roku.
Potwierdzenie woli będzie możliwe w systemie NABÓR (poprzez logowanie na indywidualne PIN) lub przesyłając skan poniższego oświadczenia na adres nabor@sp89poznan.edu.pl
Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli.

Rodzice kandydatów cofniętych do szkoły obwodowej, czyli niezakwalifikowanych do szkoły pozaobwodowej, powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły obwodowej, chyba, że planują uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.