Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

Do udziału w Wielkim konkursie Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka szkolna komisja konkursowa wytypowała następujące osoby/grupy osób:

Klasy I-IV
1. Władysław Baszyński, kl. III b
2. Michał Misiak, kl. II b
3. Paulina Łubińska, Aleksander Bryłkowski, kl. IV c

Klasy V-VIII
1. Ksawery Tetzlaff, kl. VII d
2. Antoni Chudy, kl. VII d
3. Karolina Kowalska, Mateusz Seifert, Aleksandra Kramer, Paulina Bravo Chura, kl. VIII a

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Osobom wybranym do udziału w konkursie Rzecznika Praw Dziecka życzymy powodzenia!