Trener Osiedlowy na boiskach Osiemdziesiątki Dziewiątki

Z ogromną radością informujemy, że szkoła bierze udział w miejskim projekcie sportowym.
Trener Osiedlowy to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach PBO.
Odbiorcy: uczniowie klas 1-8.
Udział jest bezpłatny.
Plan zajęć: od 4 maja br., od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00.
Tematyka zajęć: gry sportowe, zespołowe, zabawy i gry ludowe jak „pierścieniówka”, „palant” czy „kwadrant”.
Miejsce: boiska zewnętrzne – wejście od ul. Sochaczewskiej. Uczniowie w strojach sportowych i zaopatrzeni w wodę wchodzą bezpośrednio na obiekty sportowe.
W przypadku niesprzyjającej aury atmosferycznej zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione do sali gimnastycznej.
Uczestnictwo: aby wziąć udział w zajęciach nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie, zainteresowani uczniowie mogą dołączyć do grupy sportowej o dowolnej godzinie i dowolnego dnia.

Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Regulamin: http://trener.awf.poznan.pl/osiedlowy/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-uczestnictwa-w-programie-T.O-2020-1.pdf

Bieżące i dodatkowe informacje znajdują się na:
http://trener.awf.poznan.pl/osiedlowy/
https://www.facebook.com/TrenerOsiedlowy/