Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Najważniejsze terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego:
– W dniach 3 – 10 kwietnia rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w naszej szkole składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej.
– W dniach od 10 – 21 kwietnia rodzice składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
– 11 maja o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
– Od 11 do 15 maja potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
– 19 maja o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Najważniejsze terminy rekrutacji do klas pierwszych:
– W dniach od 19 kwietnia do 5 maja rodzice składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
– 12 maja o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.
– Od 12 do 16 maja potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
– 17 maja o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty naboru do oddziału przedszkolnego:
Informator dla rodziców
Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Formularz deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego-załącznik
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
Oświadczenia nr 1
Oświadczenia nr 2
Oświadczenia nr 3
Oświadczenia nr 4
Oświadczenia nr 5
Oświadczenia nr 6

Dokumenty naboru do klasy pierwszej:
Informator dla rodziców
Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej-załącznik
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
Oświadczenia nr 1
Oświadczenia nr 2
Oświadczenia nr 3
Oświadczenia nr 4
Oświadczenia nr 5
Oświadczenia nr 6
Oświadczenia nr 7