Regulamin Szkolnego Turnieju “Czwórbój z piłką” – wrzesień 2022 r.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Propagowanie kultury fizycznej.
2. Pobudzenie zdolności nabywania specyficznej sprawności ruchowej.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin sportu.
4.Wspieranie sukcesów szkolnych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-IV

Zasady turnieju:
Uczeń wykonuje 4 ćwiczenia w jak najkrótszym czasie:
– Kozłowanie piłki po slalomie
– Strzał na bramkę
– Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą
– Rzut piłką do celu
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci z klas I-IV, w czasie pobytu w świetlicy lub po lekcjach, wówczas konieczna jest zgoda rodzica na udział.
Obowiązuje obuwie sportowe.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Termin konkursu:
22.09.2022 r. w godzinach 11-45. – 15.00

Miejsce:
Duże boisko sportowe

Ogłoszenie wyników:
29.09.2022 r. ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzców

Nagrody:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla I miejsca z każdego poziomu klas w kategorii dziewczynki i chłopcy.

Komisja sędziowska:
Katarzyna Megger
Agnieszka Kubaczyk
Koordynator turnieju:
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Megger