REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „CHEMIA I FIZYKA W OBIEKTYWIE”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– szukanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii i fizyki,
– rozwijanie zainteresowania chemią i fizyką wśród uczniów,
– umożliwienie porównania umiejętności chemicznych i fizycznych pomiędzy uczestnikami konkursu,
– popularyzacja chemii i fizyki wśród uczniów.

Uczestnicy:
uczniowie klas 7-8

Zasady konkursu:
● Konkurs ma charakter testu (pytania jednokrotnego wyboru).
● Czas trwania konkursu: 45 minut. Dodatkowe 5 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.
● Konkurs obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy z zakresu chemii i fizyki na poziomie klas 7 i 8.
● Uczniowie, chęć udziału w konkursie, zgłaszają nauczycielom chemii i fizyki w terminie do 25 maja 2022 r.

Kryteria oceny:
Arkusze są oceniane przez komisję konkursową weryfikującą poprawność merytoryczną udzielonych odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
● Konkurs odbędzie się stacjonarnie w Szkole Podstawowej nr 89 w dniu 30 maja (poniedziałek) na 8 godzinie lekcyjnej 14:50-15:35.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 3 czerwca w ogłoszeniach dziennika elektronicznego oraz w zakładce Konkursy na stronie internetowej szkoły.

Komisja konkursowa:
Andżelika Hajdasz
Alina Specht

Nagrody:
Dla finalistów (1, 2 i 3 miejsce) konkursu przewidziane są dyplomy.

Koordynator konkursu:
Andżelika Hajdasz