REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “RĘCE, KTÓRE…WIDZĄ!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:

Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni uczniów.
Ćwiczenie zręczności i sprawności manualnej.
Rozwijanie umiejętności społecznych- chęci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę sensoryczną o wymiarach max. do 30 cm, która ma na celu stymulowanie zmysłów wzroku, węchu, dotyku lub słuchu.
Prace należy wykonać w formacie przestrzennym (można łączyć różne techniki
i materiały). Istotne jest, aby elementy były przytwierdzone trwale.
Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę
do której uczęszcza.
Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością Szkoły.
Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu, nie będą brały udziału
w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
zgodność z tematem konkursu,
oryginalność,
pomysłowość,
wykorzystane materiały,
estetyka wykonania.

Termin konkursu:
Prace należy oddawać w portierni w dniach od 26 lutego do 22 marca 2024 r. z dopiskiem konkurs plastyczny “Ręce które…widzą!”.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 27 marca 2024 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska