Regulamin konkursu wakacyjnego „Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie wakacji,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-7.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w formie rysunku (klasy 1-3) lub plakatu (klasy 4-7) w dowolnej technice plastycznej, maksymalny format A3,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do portierni szkolnej w dniach: 23-26.08.2021 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 23-26 sierpnia 2021 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 10 września 2021 r.

Nagrody:
– uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
– zwycięskie prace będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak

Koordynator konkurs:
Anna Szymczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA