Regulamin konkursu “Owutemy – Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– popularyzowanie wiedzy o cyklu powieściowym J.K. Rowling;
– poszerzanie zakresu wiedzy z literatury;
– zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy:
uczniowie klas 5-8.

Zasady konkursu:
– Konkurs ma charakter jednorazowego testu – polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte.
– Uczestnicy dysponują czasem 30 minut od momentu rozdania arkuszy (bez wliczenia czasu potrzebnego na czynności organizacyjne).
– Konkurs sprawdza znajomość cyklu powieściowego J. K. Rowling dotyczącego losów Harrego Pottera.
– Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w terminie do 27 maja 2022 r., poprzez wypełnienie Formularza Google (https://forms.gle/rc56CjisNSB3mZnd6).

Kryteria oceny:
– Arkusze zostaną sprawdzone i wypunktowane przez komisję konkursową, która zweryfikuje poprawność merytoryczną odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
– Konkurs odbędzie się dnia 30 maja 2022 r. w salach 113 i 114;
– Czynności organizacyjne rozpoczną się o godzinie 13:55, po ich zakończeniu uczestnikom zostanie udostępniony arkusz konkursowy;
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2022 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak
Magdalena Prusinowska

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu (trzy najlepsze prace) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak