Regulamin konkursu „Ekosierściuch 2024”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
rozwijanie twórczej kreatywności uczniów, przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu
promowanie praw i ochrony zwierząt

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-7 w 2 kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz klasy 5-7

Zasady konkursu:
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły
uczeń przygotowuje strój wybranego przez siebie, dowolnego zwierzęcia (tytuł konkursu nie zobowiązuje do wybierania wyłącznie zwierzaka
z sierścią)
– prezentacja strojów będzie zorganizowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

Proponowane formy prezentacji:
– pokaz strojów na forum klasy i szkoły w uzgodnionej przez dyrektora i nauczycieli formie
– prezentacja strojów na przerwach
– wykonanie zdjęć oraz nagrań uczestników konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie szkoły
– uczniowie z młodszej grupy wiekowej mogą tworzyć strój z pomocą rodziców

Forma i technika pracy:
dowolna, może być mieszana, z wykorzystaniem przynajmniej jednego materiału z recyklingu

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i estetyka wykonania
– ciekawa prezentacja swojego stroju w wyznaczonym dniu

Termin i miejsce konkursu:
– prezentacja odbędzie się w środę 22 maja 2024 r. na terenie szkoły
– stroje należy mieć ze sobą w szkole, w dniu konkursu
– 24 maja 2024 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach w dzienniku Librus

Komisja konkursowa/jury:
Dorota Fornalczyk
Izabela Jokiel-Misiak
Małgorzata Graczyk-Kowalska
Beata Olszewska
Paweł Szuszkiewicz
Anna Szymczak
Agnieszka Ziółkowska
oraz Agata Majchrowska – koordynator konkursu

Nagrody:
Dyplomy dla miejsc 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 w obu kategoriach wiekowych w klasach 4-7