Odkrywcy wirtualnego Poznania

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami z zakresu technologii i komunikacji,
– lepsze poznanie stolicy Wielkopolski jako „Małej Ojczyzny”,
– doskonalenie czytania map i zdjęć satelitarnych,
– propagowanie kreatywnego spędzania czasu, zainteresowanie układem przestrzennym i krajobrazem miasta Poznania.

Uczestnicy:
uczniowie klas 6-8

Zasady konkursu:
– konkurs ma charakter cykliczny: składa się z zadań udostępnianych we WTORKI i CZWARTKI przez trzy tygodnie z rzędu (6 zagadek: czwartek (08.04, 15.04, 22.04) oraz wtorek (13.04, 20.04, 27.04) w zakładce „Ogłoszenia” dziennika elektronicznego Librus,
– zadania wraz z formularzem odpowiedzi będą dostępne przez 24h w KAŻDY wymieniony wyżej wtorek i czwartek, nie będą już widoczne dnia kolejnego (dostępne do północy danego dnia),
– w przypadku tej samej liczby punktacji, możliwe jest przeprowadzenie dogrywki (dodatkowe zadanie),
– zadania polegają głównie na rozwiązywaniu zagadek kartograficznych w oparciu o mapę wirtualnego Poznania ze zdjęciami z lotu ptaka wybranych miejsc
https://visitpoland.online/poznan/

Kryteria oceny:
– poprawność nadesłanych poprzez formularz Google rozwiązań

Termin i miejsce konkursu:
– konkurs trwa przez trzy tygodnie od 08.04 do 27.04, odbywa się online (formularze Google udostępniane we wskazane wtorki i czwartki)
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

Komisja konkursowa:
Paweł Szuszkiewicz
Krzysztof Derejski

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz