Lista dzieci przyjętych dla klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listą dzieci przyjętych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022.
Lista dzieci przyjętych

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia to 155.