BohaterON

BohaterON! To ogólnopolska kampania, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Do projektu BohaterON przystąpili również w październiku uczniowie klas 8 naszej szkoły w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Projekt edukuje młodych Polaków, bazując na historiach Powstańców Warszawskich, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodego pokolenia oraz wzmacnia wrażliwość społeczną. W ramach BohaterON zostały m.in. wykonane zdjęcia klasowe: PAMIĘTAMY!