Wojtek Kopka w jury Festiwalu „Ale Kino”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Wojciech Kopka, uczeń klasy 6b został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Jury Dziecięce Festiwalu „Ale Kino”!!! Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu wymyślonego przez siebie scenariusza filmu. Wojtku serdecznie gratulujemy i bardzo cieszymy się, że zajmiesz fotel dziecięcego jurora Festiwalu Ale Kino.

„Szkoła pamięta” – akcja MEN

Nasza szkoła włącza się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci, które zapisały się na kartach naszej historii.
Samorząd Uczniowski zachęca uczniów, by wraz z wychowawcami tradycyjnie odwiedzili i porządkowali groby żołnierzy na poznańskiej Cytadeli oraz groby wybitnych Wielkopolan na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
31 października przedstawiciele SU zapalą znicz pamięci i złożą kwiaty przed tablicą patrona naszej szkoły.

Program psychoedukacyjny w klasach III „Dbam o innych – Dbajki grajki”

W dniu dzisiejszym zakończył się program psychoedukacyjny w klasach III „Dbam o innych – Dbajki grajki” dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. Zajęcia były organizowane przez Psychologa i Pedagoga szkolnego.
Cykl spotkań zwieńczył „Stragan umiejętności”, gdzie trzecioklasiści mogli podzielić się z innymi swoimi talentami i umiejętnościami. Podsumowując: wszyscy jesteśmy wyjątkowi!

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP „Jesień w oczach dziecka”

Drodzy Uczniowie,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1-3 SP „Jesień w oczach dziecka”. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

Cele konkursu
– Promocja twórczej działalności plastycznej uczniów.
– Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
– Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
– Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

Warunki uczestnictwa
Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w dowolnym formacie i technice płaskiej.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
do regulaminu wzoru (prace nieczytelnie opisane lub z brakami w danych – zostaną odrzucone)

Wzór metryczki
Imię i nazwisko
Klasa
Tytuł pracy
Adres placówki, telefon kontaktowy
E-mail(dyplom za udział dla chętnych)
Nauczyciel- opiekun artystyczny
Opiekunowie artystyczni SP89: Anita Orzechowska, Anita Socha.

Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów.
Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 04 listopada 2019 r. wraz z wypełnioną zgodą, która stanowi załącznik nr 2, 3 do konkursu. Po otrzymaniu prac, zostaną przesłane pocztą do Organizatora konkursu.

Informacje dodatkowe:
Komisja powołana przez Organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl

Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników (listopad).
Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.
Chętni uczestnicy, otrzymają dyplom za udział w konkursie drogą e-mailową
do samodzielnego wydrukowania.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna w zakresie realizacji konkursu.

Załączniki

Konkurs plastyczny „Anioły są takie…”

Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Anioły są takie…”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-21 lat. Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Każda placówka może przesłać na konkurs dowolną ilość prac.

Zadanie konkursowe: własna wizja Anioła, wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Technika wykonania pracy dowolna plastyczna, na konkurs można zgłaszać prace przestrzenne (stworzone z wykorzystaniem różnych materiałów) oraz prace płaskie, format min. A3, technika: grafika, malarstwo, rysunek.

Prace wraz z wypełnioną metryczką i załącznikami (1,2,3) należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego do ŚWIETLICY GÓRNEJ.

Termin złożenia prac: 15 listopada 2019 r.

Opiekunowie SP89: Anita Orzechowska, Anita Socha

Regulamin konkursu

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania

Z wielką przyjemnością informujemy, że nagrodę Prezydenta Miasta Poznania otrzymała Pani Joanna Weremko-Witkowska. Wyróżnienie od prezydenta miasta przyznawane jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
Pani Asiu, serdecznie dziękujemy za imponującą pracę na rzecz naszej szkolnej społeczności i gratulujemy!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
fot. UMP

Wyniki konkursu plastycznego „Wakacyjna kartka”

W konkursie plastycznym na wykonanie kartki wakacyjnej:
I miejsce zajęła Paulina Łubińska 2c,
II miejsce zajął Olek Bryłkowski 2c i Vanessa Vergin 1c
III miejsce zajął Nikodem Tetzlaff 1c

Wyróżnienie otrzymali:
Filip Kaczmarczyk 1a
Jagoda Kolska 1a
Anna Stawska 1b
Jagoda Czajka 1b
Lena Wojciechowska 1b
Wiktor Krause 1b
Władek Baszyński 1b
Leonard Bartoszak-Plewa 1c
Lena Szymańska 2b
Mateusz Kapica 2b
Julia Wiśniewska 2c
Maria Dankowska 2c
Michał Pasierbek 2c
Piotr Witulski 2c
Radomir Borowski 2c
Krysia Baszyńska 3b

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Zbiórka pieniężna oraz trwałej żywności

W związku z ogólnopolską kampanią Dni Walki z Głodem, Szkolne Koło PCK rozpoczyna w szkole kwestę pieniężną pod hasłem „Wrzuć złotówkę na grochówkę” oraz zbiórkę trwałej żywności w celu dożywiania osób ubogich. Wszystkie zebrane środki oraz żywność zostaną przekazane dla osób potrzebujących. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach 15-26 października.
Z serdecznymi pozdrowieniami
opiekun SK PCK Dorota Fornalczyk