Zajęcia z piłki nożnej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Terminy:
wtorki:

soboty:

Miejsce: duża sala gimnastyczna

Założeniem tych zajęć jest opanowanie podstawowych umiejętności z gier zespołowych z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu “fair-play”.
Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.
Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

CELE I ZAŁOŻENIA
1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci.
4. Popularyzacja gier zespołowych.
5. Wdrażanie etycznych zachowań w czasie gry, zawodów, turniejów.
6. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu gier zespołowych.
7. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
8. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu gier zespołowych.
9. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.