Regulamin quizu pt. „Wiem czym jest internet.”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 6-8.
Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań informatycznych. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– quiz przygotowany zostanie w aplikacji G Suite,
– konkurs zawierał będzie pytania dotyczące internetu i bezpiecznego korzystania z niego,
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w aplikacji G Suite,
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi informatyki do dnia 24 stycznia br.
Termin konkursu ogłoszenia wyników:
– konkurs przeprowadzony zostanie 10 lutego w sali 107 na 3 godzinie lekcyjnej (9:50-10:35),
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br.
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.