Regulamin konkursu fotograficznego „Czworonożny pupil 89”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego czworonożne zwierzę domowe
w zabawnej sytuacji i przesłaniu do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl w terminie od 16.09.2022 r. do 22.09.2022 r.
II etap – polega na oddawaniu głosów za pośrednictwem padleta na pupili zgłoszonych do konkursu w terminie od 24.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość oddanych głosów na zwierzaka.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem imienia pupila oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za pomocą programów typu „Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
Od 16.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Ogłoszenie wyników:
04.10.2022 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce KONKURSY.

Dodatkowe informacje:
Zwycięzca konkursu stanie się pupilem 89 w roku szkolnym 2022/2023.

Nagrody:
Dyplom i nagroda rzeczowa dla czworonożnego zwycięzcy.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Agnieszka Kubaczyk
Agnieszka Ruta

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska