Mali obserwatorzy

Nauczyciel prowadzący: Anna Skorupska
Termin: piątek 12:50 – 13:35
Sala: 24
Klasa: 2b

Zajęcia mają zachęcać uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.
Podczas spotkań uczniowie będą planować i prowadzić obserwacje oraz eksperymenty przyrodnicze, wyjaśniające zjawiska z najbliższego otoczenia. Poszukają związków między działalnością człowieka, a stanem środowiska. Zaspokoją swoją ciekawość oraz wzmocnią poczucie własnej wartości i pewności siebie.