Komunikat dotyczący naboru do klas pierwszych

Informujemy, że decyzją Urzędu Miasta Poznania dzieci zamieszkałe w dotychczasowym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 73 wybierając w procesie rekrutacji tj. od 4 do 20 marca jedną ze szkół sąsiadujących z SP 73:
– Szkołę Podstawową nr 89, ul. Sochaczewska,
– Szkołę Podstawową nr 13, al. Niepodległości (tylko klasy ogólnodostępne),
– Szkołę Podstawową nr 23, ul. Norwida
będą traktowane jako dzieci obwodowe i zostaną do tej szkoły przyjęte na zasadach, które dotyczą uczniów obwodowych danej szkoły.
Rodzice wypełniają tylko wniosek, który jest traktowany jak zgłoszenie do szkoły obwodowej i dostarczają go do wybranej szkoły. W rubryce szkoła obwodowa rodzice wpisują SP 73.