Wyniki konkursu na prezentację multimedialną “Zamki w Wielkiej Brytanii”

Jest nam miło poinformować o wynikach konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim na temat “Zamki w Wielkiej Brytanii”:

I miejsce – Józef Bełka – kl. 8a
II miejsce – Natalia Pilarska – kl. 7c
III miejsce – Nikodem Szadejko – kl. 7c

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Zamki w Wielkiej Brytanii – Józef Bełka
Zamki w Wielkiej Brytanii – Natalia Pilarska
Zamki w Wielkiej Brytanii – Nikodem Szadejko

Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace i gratulujemy zwycięzcom!

38. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje o rozpoczynającym się w niedzielę, 29 listopada, 38. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Ale Kino! to coroczne święto kina młodego widza, w którym każdorazowo uczestniczą tysiące dzieci i młodzieży z poznańskich placówek oświatowych. Podczas Festiwalu prezentowane są filmy ze wszystkich kontynentów; są to obrazy traktujące o dzieciach i młodych ludziach, ich losach, marzeniach, smutkach i radościach. Większość filmów prezentowanych na Festiwalu podejmuje zagadnienia, które zostały ujęte w podstawie programowej. Filmy przeznaczone są dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży szkolnej.

W tym roku Festiwal odbywa się ONLINE. Program, jak również informacje o tym, w jaki sposób oglądać filmy, znajdą Państwo na stronie Festiwalu: www.alekino.com

Najważniejsze informacje praktyczne przekazane przez organizatorów to:
– Festiwal odbędzie się na stronie: www.alekino.com
– termin: 29 listopada – 6 grudnia 2020
– cena dostępu online do jednego filmu: 10 zł (bez względu na ilość oglądających osób)
– sprzedaż dostępów już trwa
– oglądanie filmów jest możliwe po założeniu bezpłatnego konta na stronie
– w razie pytań organizatorzy zapraszają do kontaktu: tel. 884 936 747 / email: szkola@alekino.com

Szkolne konkursy filozoficzne – wyniki

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki szkolnych konkursów filozoficznych.

Konkurs dla klas 1-3 pt. “Dzieci filozofują – bajki filozoficzne”

I miejsce: Paulina Łubińska, kl. 3c
II miejsce: Tomasz Smagacz, kl. 2c
III miejsce: Jacek Rogalski, kl. 2b

Wyróżnienia otrzymują: pt.
Alicja Bryłkowska, kl. 1c
Wiktor Krause, kl. 2b
Aleksander Bryłkowski, kl. 3c

Konkurs dla klas 4-8 “Dzieci filozofują – opowieści filozoficzne”

I miejsce: Maja Strawa, kl. 6c
II miejsce: Zofia Cichocka, 6c
opowieść Mai Strawy
opowieść Zosi Cichockiej

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom 🙂

Komisja konkursowa:
Agnieszka Brząkała
Anita Orzechowska
Małgorzata Graczyk

25 listopada obchodzimy – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Od 118 lat pluszowe misie cieszą się niesłabnącą miłością najmłodszych, służąc za pocieszycieli, przyjaciół, a czasem nawet za poduszki.
Z tej okazji zapraszamy całą społeczność szkolną do Misiaczkowej galerii oraz na wystawę fotograficzną Mój Przyjaciel Miś.
Zachęcamy również do obejrzenia padleta “25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia”
https://pl.padlet.com/beataolszewska/gh72bm9b42naog0x

Zapraszamy również do obejrzenia filmu przygotowanego przez uczniów klasy 7a 🙂
https://www.sp89poznan.edu.pl/wp-content/filmy/dpm.mov

Chciałybyśmy też poinformować, że fundusze ze zbiórki na rzecz Fundacji Mam Marzenie, zostały już przekazane przez Radę Rodziców. Wkrótce Osiemdziesiątka Dziewiątka spełni pierwsze dziecięce marzenie. Będzie to Nikola – lat 11.
Szczegóły:
http://mammarzenie.org/marzyciele/9463-Nikola/

Dziękujemy Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom, za pomoc i okazane serce.
Razem Możemy Więcej.

Dyrekcja SP 89

Ogólnopolski konkurs “Figlarny miś” – wyniki

Dobiegła końca II edycja ogólnopolskiego konkursu “Figlarny Miś”, który powstał z myślą o obchodzonym 25 listopada święcie “Dzień Pluszowego Misia”.

Wyniki:
Miejsce I: Barbara Jaskulska SP341 Warszawa
Miejsce II: Justyna Trząska Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa “Europejczyk” w Bielsku – Białej
Miejsce III: Wiktoria Zalewska SP16 w ZSP nr 1 w Gliwicach

Wyróżnienie:
Maja Radczyc Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
Łukasz Zagrodzki SP70 Poznań
Damian Laskowski SP89 Poznań

Serdecznie gratulujemy!
Wszystkie nadesłane prace były pomysłowe i ciekawe. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i udział w naszym konkursie.

Zapraszamy do misiowej galerii:) Misiowa galeria

Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w internetowym konkursie matematycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego pt. “Matematyczny Kalendarz Adwentowy”.
W każdy dzień adwentu o godzinie 18:00 publikowane będzie zadanie matematyczne, którego rozwiązanie będzie można przesłać do godziny 16:00 dnia następnego za pomocą formularza internetowego znajdującego się na stronie konkursu.

Na stronie https://kalendarzadwentowy.edu.pl/2020/matematyka-juniorzy/ znajduje się regulamin konkursu, formularz rejestracyjny i próbne zadanie.

III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas ósmych Miasta Poznania i okolic pod honorowym patronatem WKO

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Cele konkursu:
 popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych,
 wykrywanie uzdolnień matematycznych,
 inspirowanie i rozwijanie zainteresowań,
 motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności,
 mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy,
 podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematycznej,
 wspieranie rozwoju i talentów matematycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, etapu rejonowego oraz finału.

ETAP SZKOLNY
1. Chęć udziału w konkursie uczniowie klas ósmych zgłaszają wysyłając maila do nauczyciela matematyki do 24 listopada 2020r.
2. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną 1 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 16:15 na terenie szkoły SP 89 w Poznaniu.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §2 p.7 dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole, w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22ust.2pkt8 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty.
3. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną tylko w formie pisemnego testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
4. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał minimum 85% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w etapie szkolnym, przy czym nie więcej niż trzech najlepszych uczestników etapu szkolnego. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż trzech uczniów punktów szkolna komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowe eliminacje.

ETAP REJONOWY I FINAŁOWY
Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 na danym terenie: tylko wariant A –tradycyjna forma kształcenia. W przeciwnym przypadku konkurs zostanie odwołany, a informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

ETAP REJONOWY
1. Etap rejonowy odbędzie się 7 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 14:00 w SP 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1.
2. Etap rejonowy składać się będzie z testu z zadaniami zamkniętymi. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
3. Do finału kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.

ETAP FINAŁOWY
1. Etap rejonowy odbędzie się 7 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 15:45 w SP 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1.
2. Etap rejonowy składać się będzie z jednej części – czterech zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest jednakowa, jak w części rejonowej. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
3. Laureatem konkursu matematycznego zostaje uczestnik, który uzyskał największą sumę punktów z etapu rejonowego i etapu finałowego.
4. W przypadku nieuzyskania w I etapie przez żadnego uczestnika wymaganych 18 punktów lub gdy co najmniej 18 punktów uzyska niewielu uczestników, komisja może zakwalifikować do II etapu najlepszych uczestników, którzy otrzymali mniej niż 18 punktów. Decyzja komisji jest ostateczna.
5. Po III etapie komisja sporządza protokół, powiadamia szkoły o laureatach drogą elektroniczną – za potwierdzeniem odbioru, sporządza wykaz laureatów i finalistów.
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od zakończenia konkursu na stronie internetowej www.sp19poznan.pl
Podczas eliminacji uczniowie nie korzystają z kalkulatorów. Uczniowie biorący udział w konkursie posiadają ważną legitymację szkolną i zgodę na przetwarzanie danych.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur obowiązujących w danej szkole, zgodnych z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nagrody:

Laureatom i finalistom dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w terminie ustalonym przez SP 19 w Poznaniu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym konkursu otrzymają 3 punkty w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.
Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu rejonowego otrzymają 10 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus

Ekonomiczny klucz do przyszłości 2021

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
Na etapie szkolnym i międzyszkolnym uczniowie rozwiązują test konkursowy dostępny on-line przy stanowisku komputerowy w szkole lub w miejscu zamieszkania, jeżeli uczeń przebywa na kwarantannie lub w przypadku czasowego zawieszenia pracy szkół.
W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych aplikacji, stron internetowych i komunikatorów. W przeglądarce należy włączyć obsługę JavaScript oraz ustawić opcję “Zezwalaj na wyskakujące okienka”.
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone on-line w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do udziału w konkursie uczestnicy przygotowują się samodzielnie.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału wysyłając maila do nauczyciela matematyki w terminie do 20.11.2020r. Do zgłoszenia, prosimy, dołączyć skan zgody na udział w konkursie.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się w dniu 15 marca 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00.

Kryteria oceniania prac:
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali 75% możliwych do zdobycia punktów.
Do etapu finałowego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie międzyszkolnym uzyskali 80% możliwych do zdobycia punktów.
Na etapie finałowym uczniowie będą przygotowywać rozwiązanie praktyczne problemu. Swoje rozwiązanie zaprezentują w czasie wideokonferencji z Międzyszkolną Komisją Konkursową. Ocenie podlegają m.in.: oryginalność, kreatywność, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca.
Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym konkursu otrzymają 3 punkty w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego otrzymają 10 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Szkolna Komisja Konkursowa:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus

Zgoda na udział w konkursie
Regulamin konkursu