Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z przyszłorocznymi pierwszakami na DRZWI OTWARTE w dniu 25 lutego (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00.
O godz. 17.00 spotykamy się z Państwem w sali gimnastycznej i postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania, a dzieci zapraszamy w tym czasie na warsztaty i zabawy w salach lekcyjnych.

Pomoc dla Jasia

Drodzy Nauczyciele i Rodzice,

Proszę Was wszystkich o przyłączenie się do akcji zbiórki pieniędzy dla Jasia – chrześniaka mojej koleżanki.

Jasiu ma guza mózgu – potrzebuje jeszcze 2,5 mln zł na lek. W Polsce skazali go na hospicjum. Priorytetem jest leczenie w Szwajcarii, niestety bardzo kosztowne. Tymczasem 6 stycznia Jasiu podjął leczenie w Meksyku. Czasu mamy niewiele – do końca stycznia powinniśmy uzbierać brakującą kwotę.
Szczegóły można przeczytać na siepomaga: https://www.siepomaga.pl/jasiek

Pomóc można:
– wpłacając choćby złotóweczkę do skarbonki, którą założyłam specjalnie dla naszej szkoły: https://www.siepomaga.pl/sp89-dla-jasia
– wrzucając pieniążki do puszki wystawionej w portierni naszej szkoły
– licytując w grupie na FB, do której bardzo serdecznie zapraszam : https://www.facebook.com/groups/1379297338906134 można tu licytować, wystawiać swoje przedmioty i usługi, udostępniać
– nagłaśniając akcję, zapraszając znajomych

KAŻDA POMOC JEST WAŻNA bo zbliża nas do celu jakim jest ZDROWIE JASIA.

Taka kwota jest nieosiągalna bez poproszenia dziesiątek tysięcy osób o pomoc.
Bez Was może się nie udać…
Za Wasze wsparcie bardzo dziękuję w imieniu swoim i rodziców Jasia.

Anna Witulska

Kiermasz-dla-Fundacji-Mam-Marzenie.png

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej’’

Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach.

Cele:

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
– promowanie czytelnictwa.

Forma:
Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.
Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje
w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej;
– każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny
adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (metryczkę
prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze i umieścić z przodu pracy w jej
lewym dolnym rogu;
– prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klasy IV-VI
b) dzieci z klas VII-VIII

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 13.02.2020 r. wraz z dołączoną zgodą opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Regulamin quizu pt. „Wiem czym jest internet.”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 6-8.
Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań informatycznych. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– quiz przygotowany zostanie w aplikacji G Suite,
– konkurs zawierał będzie pytania dotyczące internetu i bezpiecznego korzystania z niego,
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w aplikacji G Suite,
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi informatyki do dnia 24 stycznia br.
Termin konkursu ogłoszenia wyników:
– konkurs przeprowadzony zostanie 10 lutego w sali 107 na 3 godzinie lekcyjnej (9:50-10:35),
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br.
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na broszurę informacyjną pt. „Bezpiecznie w internecie”.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 4-5.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać do dnia 10 lutego br. na adres katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl lub hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na hasło reklamowe lub rymowankę pt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu?”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 1-3.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– do prac w formie elektronicznej należy dołączyć wydruki w formacie A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.

Wyniki Olimpiady Archimedes – Lingua Plus

Bardzo nam miło podać wyniki Olimpiady Językowej Archimedes- Lingua Plus:

Laureatka I stopnia:
Maja Strawa – kl. Vc

Laureaci II stopnia:
Michalina Siwiec – kl. IIIb
Mikołaj Pasierbek – kl. Vd
Oliwia Brodecka – kl. VIIIa

Laureaci III stopnia:
Ludwika Ekiert-Sierżant – kl. IVb
Joanna Nowak – kl. IVb
Paulina Brawo-Chura – kl.VIa

Laureaci IV stopnia:
Jan Maruszczyk – kl. IVb
Józef Bełka – kl.VIIa
Wojciech Gawroński – kl. VIIb
Maja Siwiec – kl. VIIIa
Michał Pietrowicz – kl. VIIIa

Laureaci V stopnia:
Anna Krzywińska – kl. Vb
Wiktor Gendera – kl. Va

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy wysokich wyników!