Wyniki Turnieju Zagadek i Łamigłówek

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego Turnieju Zagadek i Łamigłówek.
Miło nam ogłosić zwycięzców z pięciu kategorii wiekowych:
Klasy IV:
I miejsce: Jan Maruszczyk, klasa 4b
II miejsce: Joanna Nowak, klasa 4b oraz Tymoteusz Majewski, klasa 4b
III miejsce: Wiktoria Karpińska, klasa 4b

Klasy V:
I miejsce: Konrad Behnke-Borowczyk, klasa 5c
II miejsce: Wojciech Szymczak, klasa 5b
III miejsce: Mateusz Mietliński, klasa 5a oraz Mikołaj Pasierbek, klasa 5d

Klasy VI:
I miejsce: Tomasz Korus, klasa 6b
II miejsce: Paulina Bravo Chura, klasa 6a
III miejsce: Leonard Ejgierd, klasa 6b

Klasy VII:
I miejsce: Wojciech Gawroński, klasa 7b
II miejsce: Maksymilian Kruczyński, klasa 7b
III miejsce: Józef Bełka, klasa 7a

Klasy VIII:
I miejsce: Karolina Sikorska, klasa 8a
II miejsce: Maja Siwiec, klasa 8a
III miejsce: Natalia Mikołajczak, klasa 8a

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

DZIĘKUJEMY ZA KASZTANY :)

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania kasztanów bardzo dziękujemy za liczne zbiory. Dzisiaj, organizator akcji Kasztanobranie, firma Pharmeko odebrała od nas 26 worków kasztanów. To około 900 kilogramów!
Rada Rodziców czeka na wycenę. Wspólnie podejmiemy decyzję na co przeznaczymy otrzymaną kwotę.
Kończymy zbiórkę. Jeszcze raz dziękujemy uczniom i rodzicom za udział w akcji.

Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Moja Szkolna Biblioteka”

Organizator: Biblioteka Szkolna SP 89

Cele konkursu:
– rozbudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej i literackiej wśród uczniów,
– promocja utalentowanych uczniów, wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo,
– budowanie poczucia więzi z Biblioteką Szkolną przez indywidualne plastyczno-literackie spojrzenie na to miejsce,
– promocja Biblioteki Szkolnej, podkreślenie jej roli w życiu szkoły.

Wymagania
Zadaniem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej lub napisanie wiersza o Szkolnej Bibliotece.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP nr 89 w Poznaniu.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
kategoria I – uczniowie klas I-III
kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu
1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową w formacie A3 lub A4.
2. Technika wykonania pracy plastycznej i wiersza jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) i oddać w Bibliotece Szkolnej do 21 października.
4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
5. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Święta Biblioteki Szkolnej.

Kryteria oceny
1. Organizator powołuje jury konkursu.
2. Wszystkie podpisane prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury.
3. Jury dokonuje oceny we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę jakość, zgodność pracy z tematem, oryginalność i kreatywność.

Nagrody
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona podczas obchodów Święta Biblioteki Szkolnej – 30 października 2019 r.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I-III miejsc nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe
1. Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie prac.
2. Biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin.

Koordynator konkursu: Joanna Weremko-Witkowska

MARZYCIELSKA POCZTA

W środę 9 października nasza szkoła po raz drugi weźmie udział w akcji pisania listów w ramach Marzycielskiej Poczty. Klasy 1-3 będą pisały listy z wychowawcami, klasy 4-8 podczas lekcji języka polskiego.
Prosimy o przyniesienie tego dnia koperty i znaczka pocztowego.
Informacje o osobach, które czekają na nasze listy, znajdziemy na stronie www.marzycielskapoczta.pl

Kolejne sukcesy Maksa Kruczyńskiego

Kolejny już raz, z wielką przyjemnością przekazujemy kolejne informacje na temat sukcesów Maksa Kruczyńskiego w żeglarstwie.
Sezon przepracowany ciężko i solidnie – żeglując także na morzu w bardzo ciężkich warunkach (wiatr około 6 st skali Beauforta).
Uczestniczył w zgrupowaniach kadry, wielu regatach i eliminacjach do Mistrzostw Świata i Europy na rok 2020 zdobywając wysokie noty.
INTERNATIONAL Championship of the Polish Optimist 2019 – Dziwnów
Puchar Zatoka Puck 2019 – Puck
Puchar Trzech Ryb – jezioro Niegocin
Puchar Dziwnowa 2019 – Dziwnów
Puchar YKP Gdynia – Gdynia
Srebny Zagiel optymista – jezioro Kiekrz
LOTOS NORD CUP GDANSK 2019 – Gdansk.

Na wyróżnienie zasługują również wysokie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich 2019.
Na początku listopada będziemy wiedzieć czy Maks zakwalifikował się do kadry Polski na rok kolejny. Oczywiście trzymamy za Maksa kciuki 🙂

Herbata w Miętowym Zakątku

Pracownia Kulinarna i Rada Rodziców zapraszają dzieci na herbatę. Począwszy od środy, 2 października, w naszej Miętowym Zakątku będzie możliwość rozgrzania się herbatką. Dzieci z klas 1-3 będą miały do niej dostęp podczas śniadań, na które chodzą z wychowawcami, a klasy starsze podczas krótkich przerw.
Zaznaczamy, że miesiąc październik będzie miesiącem próby. Na podstawie liczby chętnych uczniów oszacujemy jakie jest zapotrzebowanie.
Herbatę dla uczniów Rada Rodziców chce finansować w okresie jesienno-zimowym.

REGULAMIN MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,FIGLARNY MIŚ’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
– rozwinięcie dziecięcej wyobraźni;
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów;
– upowszechnienie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia;
– przybliżenie dzieciom historii Pluszowego Misia;
– inicjowanie zainteresowań czytelniczych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zasady konkursu:
– praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego Misia z dowolnego
materiału;
– wielkość Misia mierzona sercem autora;
– każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość prac;
– do każdej pracy należy dołączyć metryczkę imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa i adres placówki,
e-mail placówki;

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka pracy.

Termin i miejsce konkursu:
Prace należy składać osobiście do świetlicy górnej lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.11.2019 r. na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3
60-645 Poznań
Z dopiskiem Świetlica konkurs ,,Figlarny Miś’’
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 25.11. 2019 r.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody dla wyróżnionych placówek za miejsca 1-3, zostaną przyznane w dwóch kategoriach klasowych; I-III, IV-VIII.

Postanowienia końcowe:
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha