Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące malowania ścian w salach dydaktycznych i ścian korytarzy

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór
Protokół odbioru robót
RODO dla kontrahentów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu

Dokumenty do zapytania:

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu
Formularz oferty
Umowa-wzór
Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna RODO

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące stolarki drzwiowej

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu

Dokumenty do zapytania:

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w SP89 w Poznaniu
Formularz oferty
Umowa-wzór
Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe dotyczące stolarki drzwiowej

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Zapytanie ofertowe dotyczące stolarki drzwiowej

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Zapytanie ofertowe dotyczące stolarki drzwiowej

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Zapytanie ofertowe dotyczące urządzenia strefy relaksu na terenie dziedzińca szkoły.

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe i formularz oferty
Umowa-wzór
RODO dla kontrahentów

Zapytanie ofertowe dotyczące urządzenia placu rekreacji i zabaw mieszczącego się na terenie dziedzińca szkoły.

Dokumenty do zapytania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa-wzór