Szkolne Koło Caritas

Nauczyciel prowadzący: Monika Opielska
Termin:
sala
Klasy: 4-8

Celem Szkolnego Koła Caritas jest:
– wychowanie uczniów do poszanowania godności każdego człowieka i do praktykowania czynnej miłości bliźniego wyrażającej się w podejmowaniu dzieł miłosierdzia,
– uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego
– mobilizacja do wymagania od siebie i do pracy nad sobą,
– pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie.

Przez działalność w Szkolnym Kole Caritas uczymy się wprowadzać w życie słowa Ewangelii o miłości wzajemnej. Uczymy się, jak być dobrym wolontariuszem i aktywnie działamy. Organizujemy pomoc dla najbliższego otoczenia, współpracujemy z Caritas, przez włączanie się w prowadzone przez nią akcje, współpracujemy także z Parafialnym Zespołem Caritas.