Projekty szkolne

,,Moje miasto bez elektrośmieci’’

Misją programu ,,Moje miasto bez elektrośmieci’’ jest edukacja dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w trosce o środowisko naturalne.

,,BohaterON w Twojej Szkole’’

to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

,,Trzymaj formę’’

Celem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Ogólnopolski projekt czytelniczy ,,GUZIK’’

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania literatury jako sposób na ich rozwój i zdobywanie wiedzy.

Działaj z imPETem!

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu.

Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny ,,Każdy inny – wszyscy równi”

Projekt skierowany jest do placówek oświatowych w których kształcą się osoby zainteresowane tematyką osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto stwarza możliwości do rozwijania empatii i tolerancji wobec osób ze SPE.

Międzynarodowy projekt plastyczny ,,Kreatywne prace plastyczne”

Celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

,,Szkoły pełne Talentów’’

Celem akcji jest rozwijanie talentów dzieci poprzez wzbogacanie szkoły w różne pomoce dydaktyczne. Kampania ma również mobilizować lokalną społeczność do wsparcia działań szkoły.

,,Niebieskie Igrzyska’’

Niebieskie Igrzyska to ogólnopolskie wydarzenie będące częścią obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ma ono charakter edukacyjny oraz sportowo-integracyjny. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Konkurencje drużynowe służą integracji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi.