Innowacje pedagogiczne

Emocje kolorem malowane…wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z edukacji plastycznej

Założeniem innowacji pedagogicznej “Emocje kolorem malowane…wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z edukacji plastycznej” jest wspieranie działań w zakresie ogólnego i emocjonalnego rozwoju uczniów, ukierunkowanych na wyrażaniu emocji za pomocą środków wyrazu plastycznego, wspartymi technikami arteterapeutycznymi. Tworzone dzieło nie musi odpowiadać określonym kanonom estetycznym, lecz pomóc w ekspresji wyrażania siebie i swoich emocji w sposób akceptowalny społecznie.
Autorki: Anita Orzechowska, pedagog specjalny/Agnieszka Pałamar, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
https://padlet.com/anitaorzechowskaanita/emocje-kolorem-malowane-wykorzystanie-element-w-arteterapii–yuase2go4j0hqb9o

Polityczny świat w pigułce

Celem innowacji pedagogicznej “Polityczny świat w pigułce” jest zapoznanie się i utrwalenie wiedzy dotyczącej stolic państw świata. Innowacja opiera się na założeniu, że najlepiej utrwalana jest wiedza często powtarzana i podawana w różnych formach. Tym samym każdego tygodnia w trzy wybrane dni prezentowane będą w formie kartograficznej w holu szkoły stolice i przypisane im państwa świata, nazwy (stolica + państwo) pojawiające się w kilku miejscach: na korytarzach szkoły, na dziedzińcu szkolnym napisane kredą. Dodatkowo przewodniczący klas będą dbali o to, by od rana na tablicy każdej sali lekcyjnej również pojawiły się nazwy. Każdego tygodnia, klasy otrzymują listę stolic i państwz poprzedniego tygodnia do uzupełnienia (utrwalenie poprzez pisanie).
Autor: Paweł Szuszkiewicz, nauczyciel geografii

Od żonglowania do koncentracji

Motywem do wprowadzenia innowacji pedagogicznej ,,Od żonglowania do koncentracji’’ jest pozytywne wpływanie na wszechstronny rozwój dziecka poprzez usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, dzięki czemu uzyskamy lepsze poczucie rytmu, zwiększony refleks oraz poszerzenie pola widzenia. Ponadto doskonalenie techniki wykonywania ćwiczeń, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne umiejętności. Żonglowanie ma za zadanie poprawić umiejętności, opierające się na koordynacji oko-ręka (pisanie, rysowanie, szybkie czytanie) czy typowe umiejętności manualne (konstruowanie, wycinanie, przybijanie itd.). Włączenie żonglowania do pracy z uczniami jest świetnym sposobem na samodoskonalenie, pozytywne oddziaływanie oraz walkę ze stresem.
Autorka: Izabela Gosik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Five minutes a day

Innowacja pedagogiczna „Five minutes a day” ma na celu zmotywować uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy z wykorzystaniem TIK, poprawić efektywność ich pracy na zajęciach, a tym samym poprawić jakość pracy szkoły. Innowacja będzie realizowana na platformie Insta.Ling, która powstała z myślą o uczniach, aby ułatwić im przyswajanie nowych słów oraz doskonalić umiejętności językowe. Głównym założeniem Insta.Ling jest zmotywowanie uczniów do kilkuminutowej, ale systematycznej codziennej pracy w domu. Nauka odbywa się w ciekawej formie quizu, w którym uczeń dopasowuje wyrazy lub frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja umożliwia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, co pozwala na stosowanie synonimów. Ponadto, uczeń może odsłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Poziom trudności jest dostosowany do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest przytłoczone nadmiarem materiału i nie traci czasu na frazy, które już zdążył opanować.
Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie uczą się ich wykorzystując InstaLing w dowolnych warunkach – w domu, w autobusie, w tramwaju czy na wyjeździe. Program monitoruje pracę uczniów poprzez zbieranie szczegółowych informacji na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów oraz liczby zalogowań na platformę. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci, ich systematyczności oraz zaangażowania w naukę słownictwa. Dodatkowo, nauczyciel otrzymuje dostęp do narzędzi, aby ocenić wyniki pracy dzieci.
Autorka: Iwona Henkel-Michalak, nauczyciel języka angielskiego

Zgadnij, kim jestem! Utrwalenie wiadomości na temat bohaterów lektur obowiązkowych

Celem innowacji pedagogicznej ,, Zgadnij, kim jestem! Utrwalenie wiadomości na temat bohaterów lektur obowiązkowych’’ jest powtórzenie i uporządkowanie informacji na temat bohaterów lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty, sprawdzenie znajomości treści lektur obowiązkowych wśród uczniów, a także trenowanie poprawności w zakresie zapisu ortograficznego imion i nazwisk wybranych bohaterów literackich. W ramach powtórzenia wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty w zakresie znajomości lektur obowiązkowych uczniowie na początku każdej lekcji zostaną zapoznani z krótkimi opisami (lub cytatami z utworu/ilustracjami wygenerowanymi przez AI zgodnie z opisem z lektury) wybranych przez nauczyciela dwóch lub trzech bohaterów lektur obowiązkowych. Na tej podstawie każdy uczeń będzie musiał samodzielnie ustalić i zapisać w zeszycie imiona i/lub nazwiska przedstawionych postaci. Po wykonaniu zadania uczniowie podzielą się swoimi odpowiedziami i zweryfikują poprawność zapisu, porównując go z odpowiedziami wyświetlanymi na tablicy multimedialnej.
Autorki: Małgorzata Graczyk-Kowalska, nauczyciel języka polskiego
OLYMPUS DIGITAL CAMERA