Doradztwo zawodowe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizacja doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Cele główne doradztwa zawodowego:

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
• Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
• Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
• Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
• Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego.
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
• Kształtowanie szacunku do pracy.
• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Doradca zawodowy w szkole – kim jest?

Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej m.in. w formie grupowych i indywidualnych porad uwzględniając predyspozycje indywidualne osób korzystających z pomocy, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.
Działania szkolnych doradców zawodowych skierowane są do młodzieży, w szczególności młodzieży kończącej szkołę podstawową, która poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania:
• Jakie są moje zainteresowania i umiejętności?
• Jakie są moje plany, pasje i cele. A jeśli ich nie ma?
• Która szkoła/uczelnia jest dla mnie odpowiednia?
• Moja wymarzona praca?
• Czy istnieją alternatywy ścieżki kształcenia do mojej wymarzonej pracy?
Doradca zawodowy wspiera również rodziców uczniów mających dylematy edukacyjne i zawodowe. W jaki sposób?
• zapewnia wsparcie w podejmowaniu szkolnych i zawodowych decyzji podczas rozmów indywidualnych bądź prowadząc zajęcia grupowe,
• pomaga określić zainteresowania i umiejętności wykorzystując różne ćwiczenia, testy i kwestionariusze psychologiczne,
• pomaga podjąć samodzielną decyzję związaną z wyborem szkoły, uczelni, zawodu poprzez udzielanie informacji zawodowo – edukacyjnej, takich jak o możliwościach kształcenia, informacje o rynku pracy, informacje o zawodach itp.

Przydatne linki:

http://www.cdzdm.pl – to strona Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, na której można znaleźć aktualne informacje na temat szkół, rekrutacji i zawodów.
http://www.mapakarier.org – jest to interaktywna strona, na której dowiecie się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Miasto zawodów pomoże odkryć setki ciekawych zawodów i informacji o nich.

• Spis wszystkich szkół wraz z ich adresami i stronami:
http://www.poznan.pl/mim/oswiata;
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/;
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

• Najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty:
https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/egzaminy_zewnetrzne/

Padlet z ofertą poznańskich szkół nauczających zawodu

https://padlet.com/cdzdm/edsniyynmqf4q9xn

Padlet z ofertą poznańskich liceów ogólnokształcących

https://padlet.com/cdzdm/lvx8v25ml9xhqqux

Strona kampanii Szacun dla zawodowców (tutaj znajdą Państwo m.in. film przygotowany w ramach wiosennej edycji Areny Zawodów):

https://www.zawodowcy.poznan.pl/

Informacja o Targach Edukacyjnych (10-12 marca 2023 r.):

Zaproszenie

Zmiany w maturach od 2023 r. – ważne dla ósmoklasistów:

www.prawo.pl/oswiata/matura-2023-informatory-cke,507352.html
www.prawo.pl/oswiata/matury-od-2023-roku-rozporzadzenie-wprowadza-zmiany,507194.html
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023

Technika i szkoły branżowe czekają na uczniów

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/technika-i-szkoly-branzowe-czekaja-na-uczniow,160943.html

Pakiet dla ucznia

Drogi Uczniu klasy ósmej, w szkole rozpoczęliście przygotowania do tegorocznej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Poniżej znajdziesz informacje i materiały przygotowane przez zespół doradczyń zawodowych z Centrum Doradztwa
PAKIET DLA UCZNIA

Pakiet dla rodzica

Drodzy rodzice/opiekunowie uczniów klas ósmych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami oraz informacjami przygotowanymi przez zespół doradczyń zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i umieszczonymi w poniższych linkach.
Dzięki temu będą mogli Państwo skuteczniej wesprzeć swoje dzieci podczas tegorocznej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
PAKIET DLA RODZICA

• Rankingi szkół ponadpodstawowych
https://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-liceow
https://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow

• Testy predyspozycji zawodowych:
http://www.e-zamek.pl/ – jest portalem przeznaczonym do dla osób, które nie zdecydowały jeszcze o wyborze ścieżki zawodowej i chciałyby rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe.
http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/ – ŁÓDZKI TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
https://www.katarzynapluska.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEST-HOLLANDA-3.pdf – celem tego testu jest określenie swojego zawodowego typu osobowości.
http://sp.brzezinka.pl/Testy-dla-UCZNIOW-na-poznanie-swoich-predyspozycji-zawodowych-1189.html – zestawienie testów w wersji pdf do pobrania/wydrukowania.

Dla rodziców

• 5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej – https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej
• Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych? – https://www.youtube.com/watch?v=-PZK__nseeI&feature=emb_logo

System kształcenia w Polsce

• https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html – tutaj znajdują się informacje o zawodach: opisy, wymagania, kwalifikacje itp.
• https://cwrkdiz.poznan.pl/powiat-poznanski/ – informator szkół branżowych i technicznych.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Słowniczek

• Poradnictwo zawodowe
Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.
• Orientacja zawodowa
Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.
• Doradztwo zawodowe
Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska)
• Doradca zawodowy
Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności)
• Informacja zawodowa
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji (K. Lelińska)
• Informacja edukacyjna
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem (G. Sołtysińska)

Dodatkowe materiały ze strony internetowej CDZ

a) Ikonografika – Jak trafnie wybrać szkołę ponadpodstawową
http://www.cdzdm.pl/PL-H427/dla-uczniow-szkol-podstawowych.html

b) Poszukiwanie informacji O sobie
http://www.cdzdm.pl/PL-H486/o-sobie.html

c) Poznawanie zawodów
http://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html
http://www.cdzdm.pl/PL-H390/opis-wymagan-stanowisk-pracy.html
http://www.cdzdm.pl/PL-H131/broszury.html
KOMPETENCJE DEFICYTOWE – KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
http://www.cdzdm.pl/PL-H191/quizy.html

Zajęcia organizowane przez PPZ dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do poznańskich szkół

Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy.

Informujemy, że przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu działa Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy. Celem działania Punktu jest wsparcie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej dzieci i młodzieży, która przybyła do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022r.

Przypominamy, że istnieje możliwość poprowadzenia przez doradców zawodowych z PPZ 1 godzinnych zajęć w języku polskim i ukraińskim dla uczniów w klasach 7-8. Podczas spotkania uczniowie zapoznają się z możliwościami tworzenia potencjalnych ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz wyboru typu szkoły ponadpodstawowej.

Zainteresowane zajęciami szkoły prosimy o przesłanie informacji na adres mejlowy: j.tobys@cdzdm.pl.                       W wiadomości proszę zamieścić numer szkoły oraz liczbę dzieci z Ukrainy.

Weronika Wiśniewska

główny specjalista ds. doradztwa zawodowego

psycholog Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5 61-727 Poznań

tel: 61 851 97 84

mail: w.wisniewska@cdzdm.pl