„Wiem, jak ratować życie”

Dnia 15 listopada uczniowie Osiemdziesiątki Dziewiątki wzięli udział w konkursie pt. „Wiem, jak ratować życie”.
Informujemy, że drużyna w składzie: Wiktoria Nowicka, Marisa Łukaszyk, Kornelia Malinger oraz Tomasz Zieliński (uczniowie z klasy 6c) zajęła 5. miejsce.
Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy!

Najpiękniejszy wieniec i kalendarz adwentowy

Regulamin szkolnego konkursu „DER SCHÖNSTE ADVENTSKALENDER”-„NAJPIĘKNIEJSZY KALENDARZ ADWENTOWY” lub „DER SCHÖNSTE ADVENTSKRANZ”-„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele:
-zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i zwyczajach państw niemieckiego obszaru językowego i budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych narodów,
– wykorzystanie Internetu jako źródła wiadomości i pomoc w tworzeniu pracy,
– zachęcenie do kreatywnego poszukiwania rozwiązań plastyczno-technicznych,
– uwrażliwienie na możliwości zastosowania różnorodnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów naturalnych.

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII.

Zasady konkursu:
– konkurs polega na wykonaniu dowolną metodą kalendarza adwentowego lub wieńca adwentowego w przestrzennym formacie z dowolnie dobranych materiałów – szczególnie tych, które występują w przyrodzie,
– każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę spośród zaproponowanych w konkursie,
– do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (wydrukowaną informację z danymi:
a) imię i nazwisko autora,
b) klasa.

Termin: konkurs trwa od 15.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.
Prace należy dostarczyć do nauczyciela języka niemieckiego, do pokoju nauczycielskiego do dnia 30.11.2019 r.

Kryteria oceniania prac: pomysłowość, zgodność tematyczna, walory artystyczne, wykorzystane materiały.

Ogłoszenie wyników:
wyniki ogłoszone zostaną 04.12.2019 r. na stronie internetowej Organizatora.

Nagrody: nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1-3.

Postanowienia końcowe: Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu szkoły. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

Komisja konkursowa:
– Joanna Weremko Witkowska
– Dorota Fornalczyk
– Arleta Rymaniak

Koordynator konkursu:
Arleta Rymaniak

Dzień Pluszowego Misia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada ogłaszamy akcję charytatywną Fundacji Mam Marzenie.

Dla kogo zbieramy?
Dary zbieramy dla małych pacjentów z oddziałów szpitalnych.

Co zbieramy?
NOWE:
pluszowe maskotki;
gry;
zabawki;
materiały plastyczne.

UWAGA!
Tylko nowe dary trafią do dzieci. Używane rzeczy ze względów higienicznych, nie będą mogły być przekazane, więc nie zrealizują swojej misji.

Kiedy odbędzie się zbiórka?
Zbiórka odbędzie się w dniach od 18 do 22 listopada br.

Gdzie zostawiamy dary?
Dary zostawiamy w wyznaczonym miejscu w holu szkoły.

Koordynatorki akcji
Beata Olszewska, Anita Orzechowska.

Konkurs na wykonanie kartki świątecznej w edytorze grafiki GIMP

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:

uczniowie klas 7 – 8.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jeden projekt graficzny w programie GIMP,
– projekt powinien mieć wymiary 600 x 400 pikseli (poziomo lub pionowo),
– jako jeden z elementów pracy uczniowie mogą wykorzystać zdjęcia umieszczone w Internecie,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– oceniane będą estetyka, pomysł oraz zgodność z tematem.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace należy przesłać na jeden z następujących adresów:
hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl
anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl
katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl
lub dostarczyć nauczycielowi informatyki (w wersji elektronicznej) na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD do 4 grudnia,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów w kategorii zachowanie,
– osoby zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymają ocenę celującą z informatyki.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak,
Anna Szymczak,
Katarzyna Węcławiak.

Konkurs na wykonanie kartki świątecznej w edytorze grafiki Paint

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4 – 6.

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze grafiki Paint,
– praca powinna mieć wymiary 10 x 15 cm (poziomo lub pionowo),
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– oceniane będą estetyka, pomysł oraz zgodność z tematem.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace należy przesłać na jeden z następujących adresów:
hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl
anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl
katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl
lub dostarczyć nauczycielowi informatyki (w wersji elektronicznej) na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD do 4 grudnia,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów w kategorii zachowanie,
– osoby zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymają ocenę celującą z informatyki.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak,
Anna Szymczak,
Katarzyna Węcławiak.

Spotkanie z wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie

Dnia 13 listopada 2019 roku gościliśmy w naszej szkole wolontariuszkę Fundacji Mam Marzenie, Panią Mirosławę Stęglińską, która spotkała się z uczniami i opowiedziała im o misji fundacji, zajmującej się od 16 lat spełnianiem marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. W bieżącym roku szkolnym społeczność Osiemdziesiątki Dziewiątki chce dołączyć do grona sponsorów spełniających marzenia chorych dzieci. Już teraz zachęcamy wszystkich do włączenia się w realizację naszych działań charytatywnych.