Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w egzaminie ósmoklasisty.

Informator – egzaminy
Nowe wymagania egzaminacyjne
CKE – informator egzaminacyjny
CKE – komunikaty i terminy

Poniżej zamieszczamy treść Rozporządzenia MEN, które wprowadza powyższe zmiany.
Rozporządzenie MEN

Olimpiady, zawody, konkursy:
Punkty przyznawane za udział w zawodach wiedzy reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Wykaz olimpiad MEN

Wiele ważnych informacji znajduje się również na stronie internetowej KO w Poznaniu http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/

Pan Jarosław Biegała i pozostali pracownicy KO wymienieni poniżej są źródłem cennego wsparcia w rozstrzyganiu pytań o punkty przynależne uczniom za udział w rozmaitych konkursach i zawodach.
Wydział Rozwoju Edukacji (wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych)
Jarosław Biegała – starszy wizytator, tel. 780 386 021
Karolina Adamska – straszy wizytator, tel. 780 386 020
Rafał Renz – wizytator, tel. 780 386 057