Zebrania z rodzicami

UWAGA!!!
Dnia 14 września 2015 r. (poniedziałek) odbędą się spotkania z rodzicami:
rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy – godz. 16.45 (stołówka szkolna)
klasa IV – godz. 17.20 – sala 205
pozostałe klasy – godz. 17.30 – w swoich pomieszczeniach lekcyjnych
Rada Rodziców – godz. 19.00 – stołówka szkolna
Na spotkanie Rady Rodziców zapraszamy wybranych podczas zebrań przedstawicieli klas.