Zajęcia z piłki nożnej

10 września 2019 roku zajęcia z piłki nożnej prowadzone przez pana Ledzianowskiego odbędą się bez zmian.