Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacje

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z organizacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz konsultacji obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
List do rodziców – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
List do rodziców – konsultacje
Ankieta – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Ankieta – konsultacje
Oświadczenie RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na mierzenie temperatury