Trening umiejętności polonistycznych

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Czarnocka – Gospodarczyk
Termin: wtorki 7:10 – 7:55
Miejsce: sala 108
klasy: 6-8

Głównym celem koła polonistycznego jest utrwalenie i poszerzenie kluczowych umiejętności z zakresu kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych.