Wyniki szkolnego konkursu plastycznego ,,BOMBKA CHIONKOWA’’

KATEGORIA KLASOWA I-III
I miejsce:
Alicja Krynicka 1A
Aleksander Bryłkowski 1C
II miejsce:
Jan Dankowski 2A
III miejsce:
Alicja Korus 2B
Wyróżnienie:
Wiktoria Krysztofiak 2A
Paulina Łubińska 1C
Stanisław Szymczak 2B

KATEGORIA KLASOWA IV-VIII
I miejsce:
Weronika Bigajczyk 4C
II miejsce:
Aleksandra Tomaszewska 4C
III miejsce:
Nikodem Szadejko 5C
Wyróżnienie:
Oliwia Wiśniewska 8A

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

Wychowawcy świetlicy:
Anita Orzechowska
Anita Socha