Wsparcie uczniów

Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.
http://ko.poznan.pl/nadzor/wspomaganie/2021/05/wsparcie-uczniow-w-powrocie-do-szkol-materialy-edukacyjne-mein/

Kampania „Porozmawiajcie” – przeciwdziałanie problemom psychicznym dzieci i młodzieży spowodowanych pandemią i izolacją

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/kampania-porozmawiajcie-przeciwdzialanie-problemom-psychicznym-dzieci-i-mlodziezy,164366.html

Wracamy do nauki w szkole! – materiał filmowy dla nauczycieli

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły? Jak pogodzić obowiązki nauczyciela, okres klasyfikacji z obniżoną kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży po długim okresie izolacji i nauczania zdalnego?
Co może być przydatne w organizowaniu, prowadzeniu lekcji oraz motywowaniu uczniów?
Dlaczego ważne jest skupienie się na odnowieniu kondycji emocjonalnej, społecznej oraz relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, relacji w zespole i z rodzicami oraz jaką rolę może odegrać w tym procesie dyrektor?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy w materiale przygotowanym wspólnie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegaturę w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Departamentem Edukacji i Nauki Urząędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Link do filmu poniżej:
https://liblink.pl/xmTXatO3un