Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zapraszamy do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Terminarz konkursów, zakres wymagań oraz regulaminy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/

Chęć udziału uczniów w konkursach prosimy zaznaczyć wypełniając poniższy formularz:
https://forms.gle/ychJcZSgUgSKBaff6

Formularz będzie dostępny do dnia 6 października br.

UWAGA!
PRZED ZAPISANIEM UCZNIÓW DO KONKURSÓW PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI ORAZ ZAKRESEM WYMAGAŃ.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest również wydrukowanie dwustronne, czytelne i właściwe wypełnienie oraz oddanie do dnia 8 października 2021 r. nauczycielowi danego przedmiotu oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zawartego w karcie zgłoszenia ucznia do konkursu.
Oświadczenie należy wypełnić oddzielnie do każdego rodzaju konkursu.