Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zapraszamy do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Terminarz konkursów, zakres wymagań oraz regulamin znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2023/09/komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-regulaminu-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20232024/

Chęć udziału uczniów w konkursach prosimy zaznaczyć wypełniając poniższy formularz:
https://forms.gle/JNGzVwm8V4mvn6cc7

Formularz będzie dostępny do dnia 4 października br.

UWAGA!
PRZED ZAPISANIEM UCZNIÓW DO KONKURSÓW PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ ZAKRESEM WYMAGAŃ.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie/-ach jest wydrukowanie dwustronne, czytelne i właściwe wypełnienie oraz oddanie do dnia 5 października 2023 r. w sekretariacie szkoły załącznika nr 3 do Regulaminu (karta zgłoszenia ucznia). W przypadku gdy uczeń/uczennica przystępuje do więcej niż jednego konkursu w jednej karcie zgłoszenia należy wymienić wszystkie konkursy.