Terminy etapów szkolnych wojewódzkich konkursów

Terminy wojewódzkich konkursów (etap szkolny):
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego: 29 X 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: 22 X 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego: 18 XI 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Historyczny: 15 XI 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Biologiczny: 23 X 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Geograficzny: 4 XI 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Matematyczny: 28 X 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Fizyczny: 5 XI 2019 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Chemiczny: 31 X 2019 r., godz. 14:00