Święto Szkoły

Z okazji Święta Szkoły, które będziemy obchodzić 21 lutego, wszystkie klasy 4-8 prosimy o wykonanie plakatów – kolaży pt. „My w Osiemdziesiątce Dziewiątce” Wasze prace wykonane w dowolnej technice, ale w formacie 50 cm x 70 cm zawisną w szkolnej galerii. Prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 14 lutego.

Klasy 1-3 prosimy o wykonanie laurek – życzeń dla Osiemdziesiątki Dziewiątki. Prace te ozdobią korytarz na parterze. Termin wykonania prac to również 14 lutego.