ŚWIETLICOWY TURNIEJ GRY W CHIŃCZYKA – REGULAMIN

ORGANIZATOR:
– Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– popularyzacja gier planszowych,
– wartościowy sposób spędzania czasu,
– wspólna zabawa, integracja międzyklasowa,
– umiejętność zdrowej i uczciwej rywalizacji,
– kształtowanie odporności na porażkę, umiejętności przegrywania,
– doskonalenie umiejętności strategicznego myślenia, planowania,
– poznanie zasad gry „CHIŃCZYK” i ich przestrzeganie.

UCZESTNICY:
Turniej przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 3,4,5.

ZASADY TURNIEJU:
1. Turniej będzie miał charakter rozgrywek zespołowych wg zasad gry planszowej „CHIŃCZYK”
2. Każdy chętny zgłasza swoją chęć udziału w turnieju.
Zapisy w świetlicy przyjmują pani Kasia Megger i pani Agnieszka Lesicka do wtorku 12.11.2019 r.
3. Spośród zgłoszonych zawodników w drodze losowania zostaną wyłonione zespoły.
4. Turniej rozgrywany będzie etapowo – do momentu wyłonienia czwórki finalistów.
I ETAP – zespoły cztero- lub trzyosobowe (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników) – rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry „CHIŃCZYKA”- do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze i drugie miejsce.
II ETAP – zwycięzcy I ETAPU ponownie w drodze losowania zostają podzieleni na zespoły. Zespoły rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry „CHIŃCZYKA”- do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze miejsce.
III ETAP – Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce ponownie zostają w drodze losowania podzieleni na zespoły – rozgrywki trwają tak długo, aż zostanie wyłoniona czwórka finalistów.
IV ETAP – FINAŁ – w wyniku rozgrywki finałowej – jedna partia gry „CHIŃCZYK”- czwórka finalistów walczy o I,II,III i IV miejsce.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Miejsce – stołówka szkolna SP89
Termin – ETAP I – 13.11.19 godz. 15.00
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich ilości.

KOMISJA KONKURSOWA – Agnieszka Lesicka i Katarzyna Megger
NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów – miejsce I – IV
– drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

Koordynatorzy turnieju:
Katarzyna Megger
Agnieszka Lesicka